Hopp til innhold

Mystisk mangel på viktig vitamin kan forklare hvorfor sjøfuglbestandene stuper

Dyrene får lammelser, og dør. Forskere i Sverige har knyttet massedød av sjøfugl til et spesielt vitamin. – Dette må vi se nærmere på, sier norsk forsker.

Ærfugl i vinden på Ballstad

Ærfugl i vinden på Ballstad i Lofoten.

Foto: John I Berg

At sjøfuglene sliter, har du kanskje fått med deg.

Bare over en tiårsperiode, har det vært en tilbakegang på 30 prosent i hekkebestandene på det norske fastlandet. 16 av 28 marine sjøfuglarter er på den norske rødlista.

For Nordlands nye fylkesfugl ærfuglen, har bestandsnedgangen vært dramatisk. Etter 2000-tallet har det har det vært en nedgang alle stedene forskerne overvåker.

Klimaendringer og et varmere hav har blitt pekt på som viktige årsaker. Men kan noe av grunnen også være knyttet til en mystisk mangel på et livsviktig vitamin?

Fugl hadde «rar» adferd

Forskningen stammer fra våre svenske naboer, og har ikke vært mye omtalt her hjemme.

For å forstå bakgrunnen, må vi tilbake til årtusenskiftet, da det begynte å komme inn rapporter om kolonihekkende sjøfugl som døde langs Østersjøkysten. Det spesielle var at fuglene hadde en spesiell adferd. De fikk lammelser, og døde.

Mange arter av sjøfugl var berørt. Forskerne klødde seg i hodet, men konkluderte til slutt med at årsaken kunne være mangelen på et viktig vitamin: B1, eller tiamin.

Tiamin er essensielt i alle levende celler. Mangel kan påvirke nervesystem og organer, lede til sykdom og svekke reproduksjonsevnen.

Ærfugl

En ærfuglunge har allerede fiender som mink og rovfugl. Kan vitaminmangel også spille inn?

Foto: Bård-Jørgen Bårdsen / NINA

Skjer periodevis

Av 800 døende og døde fugler som har blitt undersøkt i Sør-Sverige, har forskerne kunnet konstatere symptom på tiaminmangel hos mer enn halvparten.

Tegn har blitt sett hos 28 av 36 arter. Syk sjøfugl som fikk injeksjoner med tiamin i brystmuskelen, viste bedring, og flere ble helt friske.

Forskerne har faktisk funnet tiaminmangel hos ville dyr over store deler av den nordlige halvkule. Og også at mangel på vitaminet opptrer periodevis.

Altså at dyr rammes en stund i et område, før det går over. Så rammes de på nytt igjen, senere. Det taler imot klassiske miljøgifter som årsak til tiaminmangelen, siden de ikke varierer i miljøet på en slik måte.

Tiaminmangel er også påvist hos fisk og ål. Nøyaktig hvorfor dette skjer, er foreløpig et mysterium, og krever mer forskning.

NOF: – Skremmende

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening sier sjøfugl er en god indikator på hvordan det står til med økosystemet, og at årsakene til tilbakegangen i bestandene nok er sammensatte.

Martin Eggen har gode tips til de som synes måkene kan være litt nærgående

Martin Eggen i NOF mener dette er et spør vi bør gå nærmere etter i Norge.

Foto: PRIVAT

Han har ikke gått gjennom forskningen, men lest svenske artikler som beskriver fenomenet. Han synes funnene er interessante.

– Slik jeg leser det, er dette seriøs forskning som har pågått over flere år, sier Eggen.

De svenske forskerne mener tiaminmangel hos ærfugl trolig skyldes lite tiamin i blåskjell, som er livretten til arten. Dermed kan forklaringen ligge lenger ned i matkjeden, hos planktonet.

– Hvis du har en påvirkningsfaktor som påvirker hele økosystemet, så er det skremmende. Dette er et aktuelt spor å følge her hjemme, sier Eggen.

Ber folk melde fra

Seniorforsker Sveinn Are Hanssen ved NINA utelukker ikke at dette kan gjelde norske bestander av sjøfugl, og ber folk følge med og melde fra hvis man observerer dyr med merkelig oppførsel.

– Vi har ingen indikasjoner på at dette gjelder våre bestander, men kan ikke si noe sikkert all den tid vi ikke har forsket på det. Folk som er ute i naturen og observerer fugl som det kan virke som har lammelser, må si fra.

– Vi holder alle muligheter åpne, og er absolutt interessert i å se om dette kan være en faktor, sier Hanssen.