Krevde at omstridt vedtak ble opphevet – fikk ikke kommunestyret med seg

To politikere i Moskenes ville skrote kommunens vedtak om å anmelde lydopptak i møter. De ble stemt ned. Nå vurderer de lovlighetskontroll.

Svein Georg Gabrielsen

Kommunestyrerepresentant Svein Georg Gabrielsen er kritisk til innholdet i vedtaket og hvordan saken har blitt behandlet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

En og en halv uke etter at politikerne i Moskenes vedtok at man risikerer anmeldelse dersom man gjør opptak av kommunale møter, er saken igjen tema i lofotkommunen.

Mandag var det nytt kommunestyremøte.

Der ba to av representantene om at vedtaket fra det ekstraordinære møtet 3. september oppheves.

Fikk kritikk

Vedtaket har fått kritikk og blitt beskrevet som strengere enn norsk lov.

Svein Georg Gabrielsen og Marlene Sæthre er uavhengige kommunestyrerepresentanter. De mener saken var så dårlig utredet at kommuneloven er brutt.

Derfor krevde de at vedtaket ble opphevet.

Samtidig ba de kommunen gi sin egen kommunaldirektør en skriftlig advarsel. Men forslagene ble nedstemt.

– Han hevder selv at saken kunne vært bedre utredet. Da legger vi til grunn at mangelfull informasjon gjør at vedtaket kan være besluttet på feil grunnlag, sier Gabrielsen.

Han understreker at kommunestyret har et eget ansvar for å kontrollere at en sak er godt nok utredet.

Han mener de har tatt det ansvaret gjennom sine forslag.

Mener dokumentasjon vil gå tapt

Saken fikk et foreløpig punktum i går. Men nå vurderer han og Sæthre å be om lovlighetskontroll av vedtaket.

– Når man ser støtten som er gitt av skarpskodde jurister, kan vi ikke la saken stå som den står. Vi vil gjøre tiltak.

Men hva de skal gjøre, er foreløpig ikke bestemt.

Han mener anmeldelse av opptak kan få konsekvenser for ansatte i kommunen.

– Dersom det skulle være en arbeidskonflikter, kan det være en trygghet for den berørte å ta opp det som blir sagt. Men da helst uten å bli truet med anmeldelse, sier han.

– Vi mister dokumentasjon der det kan være verbale overgrep, krenkelse eller trusler.

Skulle anmelde noe som er lov

Striden i Moskenes handler blant annet om kommunens eneste barnehage.

Det var etter et foreldremøte i barnehagen at saken fikk nasjonal oppmerksomhet.

I etterkant skrev kommunaldirektøren i kommunens Facebook-gruppe at han vurderte å anmelde saken fordi det var tatt opp lyd fra møtet.

Deltakere på møtet har på sin side fortalt at det ble ringt hjem til foresatte som ikke fikk delta på møtet på grunn av smittevernhensyn.

Saken skapte stort engasjement.

Ikke minst fordi det etter norsk lov er tillatt å gjøre opptak av samtaler man selv er en del av – og av møter hvor man er til stede.

Denne saken var en av flere grunner til det ekstraordinære kommunestyremøtet 3. september.

Ordfører i Moskenes Lillian Rasmussen

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen har tidligere uttalt at kommunens vedtak gir gode debatter og trygge debatter.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Kommunestyret var tydelige

En travel Moskenes-ordfører sier dette dagen etter at opptak av kommunale møter igjen har vært oppe til behandling:

– Interpellasjonen ble behandlet og ikke tatt til følge.

På spørsmål om en eventuell lovlighetskontroll av vedtaket svarer hun:

– Det tar det vi når det kommer. Kommunestyret var tydelige på at vedtaket ble stående.

Mistilliten mot kommunaldirektøren ser hun på som en personalsak og hun ønsker derfor ikke å kommentere den.

Kommunaldirektør Steinar Sæterdal skriver i en tekstmelding at han registrerer at mistillitsforslaget falt. Han viser til ordføreren for ytterligere kommentarer.