Hopp til innhold

Mosjøen kan miste turnusleger

Legeforeningen vil ikke sende turnusleger i kirurgi til sykehuset i Mosjøen etter at akutt-kirurgien ble redusert.

Blodprøve
Foto: Visual Media / Vismedia

Legeforeningen mener studentene vil få for dårlig praksis, etter at akutt-kirugien ble redusert fra 1. november i fjor.

- To nye turnusleger skal komme til Mosjøen 15. februar. Vi kan ikke på noen måte se at regimet som er lagt opp til disse to legene er i samsvar med målbeskrivelsene. Derfor får de ikke en tilfredsstillende tjeneste og det er uakseptabet, sier generalsekretær Terje Vigen.

Får ikke svar

Legeforeninga har krevd et møte med Helgelandssykehuset innen utgangen av denne uka. Nå er uka nesten gått, uten at det er innkalt til noe møte.

Informasjonssjef i Helse Nord, Kristian Fanghol, viser til Sosial-og Helsedirektotratet som i et brev datert 4. januar i år har godkjent turnustjeste i Mosjøen. Han vil ellers ikke kommentere saka.

Viktig for rekruttering

Akuttkirurgien ble for vel to månender siden ble kraftig redusert. De fleste akuttpasienter skal sendes til Mo i Rana og Sandnessjøen.

For sykehuset i Mosjøen er turnusleger den beste måten å rekruttere faste kirurger på. Og Stigen synes situasjonen som har oppstått er beklagelig.

- Det er ikke noen god og tilfredsstillende løsning for pasientene i nærområdet, sier Stigen.