Mor dømt for grov mishandling av sine tre barn

Moren spylte barna med kaldt vann og tvang to av dem til å gå nesten to mil for å komme hjem. Nå har lagmannsretten dømt kvinnen til fengsel i ett år og seks måneder for grov mishandling.

Charlotte Ringkjøp i Salten tingrett

De fornærmede barna forklarte seg ved hjelp av videokamera og skjerm i tingretten. På skjermen vises aktor Charlotte Ringkjøb.

Foto: Gisle Forland / NRK

Ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett startet mishandlingen da barna var rundt fem år gamle og pågikk fram til året barna fylte 18 år.

Kvinnen har en rekke ganger kjørt barna over en mil hjemmefra slik at de måtte gå hjem. To av barna skal ved minst to anledninger blitt kjørt til et sted 19 kilometer fra hjemmet. En gåtur på fire timer.

– I starten skulle jeg bare ha barna bort fra huset, og jeg lot dem gå korte avstander. Men avstanden økte etter hvert, forklarte kvinnen i tingretten.

Kvinnen i 50-årene har også ved minst en anledning spylt barna med vekselvis varmt og kaldt vann. Hun har også spylt barna med hageslange utendørs på høsten. Kvinnen nektet i retten for at dette hadde skjedd, men retten festet ikke lit til hennes forklaring.

Strengere straff

Kristin Hammervik

Bistandsadvokat Kristin F. Hammervik sier barna er glade for at saken nå er over.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Kvinnen ble i Salten tingrett dømt til fengsel i ni måneder, men straffen er nå skjerpet av lagmannsretten.

Både kvinnen og påtalemyndigheten anket dommen fra Salten tingrett.

Barna er lettet for at saken er over og er nå opptatt av å se fremover.

– De er svært glade for at de rettslige rundene i praksis er over for deres del. Det har vært en belastning på mange måter. Størrelsen på erstatning og lengden på straff har aldri vært fokus for dem, men vi konstaterer at lagmannsretten skjerper både straff og erstatningsansvar, sier bistandsadvokat Kristin F. Hammervik.

Kvinnen er dømt til å betale hvert av barna 120.000 kroner i erstatning.

Erkjente deler av forholdene

Lagmannsretten mener barna «måtte leve under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold og andre krenkelser».

I dommen trekkes det fram at kvinnen har dratt barna i ørene, teipet et av barna over munnen og skjelt barna ut jevnlig.

Et av barna forklarte i tingretten at moren ble veldig sint og kunne gå til fysisk angrep dersom de kritiserte henne eller sa noe om hvordan hun var som omsorgsperson.

Erkjente deler av forholdene

En samlet lagmannsrett mente i utgangspunktet at kvinnen burde dømmes til fengsel i to år, men fant det formildende at kvinnen delvis har erkjent de faktiske forholdene.

Kvinnen har på enkelte punkt forklart seg delvis likt med barna, men nekter samtidig for at flere av hendelsene har skjedd.

– Hun oppfatter det slik at de ulike tiltakene var nødvendige da hun gjorde de. Hun har aldri tenkt at det hun gjorde var straffbart. Når det gjelder delvis erkjennelse av de faktiske forhold, knytter det seg til at historiene i all hovedsak er sammenfallende, men at man er uenige om foranledningen, omfanget og rekkevidden av de, sier kvinnens forsvarer, Bjørn André Gulstad.

Han sier klienten tar dommen svært tungt.

– Hun tenker dommen gjenspeiler den manglende forståelsen for hennes vanskelige situasjon. Og det er en del av den tragedien som hele saken dreier seg om.

Det var barnevernet som anmeldte saken sommeren 2016, etter at et av barna fortalte om mishandlingen moren skal ha utsatt henne for.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

Ankesaken ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett i august.

Foto: Sigurd Steinum / NRK