Hopp til innhold

Ministeren lovte fire mil gjerde – så kjørte toget på fire nye rein

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satt i møte om den siste tidens reinpåkjørsler, kom telefonen om at et godstog hadde forårsaket nok en dyretragedie.

solviktog

Ketil Solvik-Olsen fikk onsdag førstehånds erfaring for å blant annet lære om utfordringene knyttet til reinpåkjørsler på Nordlandsbanen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Vi advarer mot sterke bilder av reinen i bunnen av saken.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) møtte onsdag flere av dem som påvirkes av de mange reinpåkjørslene ved Nordlandsbanen.

Før møtet ble Solvik-Olsen presentert for antallet påkjørte tamrein som NRK tidligere har omtalt. Dødsstatistikken for tamrein på Nordlandsbanen i 2017 var på over 500 dyr.

– Situasjonen er langt ifra holdbar når slike ting skjer. Det er belastende både for dem som fører togene, for dem som eier reinsdyrene og for dem som skal være med å rydde opp.

Og belastende ble det fort for flere av dem som var på møtet, da telefonen kom om at fire reinsdyr hadde blitt påkjørt og drept av et godstog på linjen mellom Mosjøen og Eiterstraum. Solvik-Olsen lover konkrete tiltak for å forbedre belastede strekninger.

– Bane NOR setter sommeren 2018 i gang et arbeid som skal sørge for 25 kilometer gjerde ved de mest utsatte stedene til Nordlandsbanen, samt 15 kilometer på Saltfjellet, sier ministeren etter møtet, onsdag.

Skal se på flere løsninger

Solvik-Olsen forklarer at reingjerdene er én metode for å holde dyrene borte fra sporet, men tror også på andre løsninger.

– En annen mulig tilnærming er å se på muligheten for bruk av droneteknologi, sensorer eller varslingssystem. Vi vil starte et teknologiprosjekt, og ha en løpende dialog med både Sametinget og reinsdyrseierne for å få best mulig resultat.

ailosolvik

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Byggingen av gjerdet vil ifølge ministeren nær tredoble strekningen med gjerde langs togskinnene. Sametingspresident Aili Keskitalo sier at lovnadene fra Solvik-Olsen virker bra.

– Jeg oppfatter at vi nå har fått garanti om at gjerder skal bygges på de mest utsatte stedene her, sør for Mosjøen. Det er et stort steg fremover, men Sametinget kommer til å følge utviklingen nøye i tiden som kommer.

Skuffet over besøksbrudd

Samferdselsministeren skulle egentlig på befaring til der flest rein har blitt påkjørt de siste månedene. Reineier Ole Henrik Kappfjell var skuffet etter at den delen av besøket ble kuttet.

Torstein Appfjell, leder i reinbeitedistriktet

Torstein Appfjell er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Foto: Jon Erling Utsi / Frilans

– Vi tok jo med oss reinsdyrhodene og tenkte å vise ham det. Det lille fosteret og hjertet, det er jo ikke noe vakkert syn. Men det er jo en realitet, og det skjer gang på gang.

Grunnen til at Solvik-Olsen droppet turen til stedet, var nettopp fordi Bane NOR stengte Nordlandsbanen for å rydde opp etter påkjørselen. Kappfjell forteller at hendelsene på togsporet treffer han hardt.

– Det går så inn på meg. Det er hverdagen min det her, men ingen forstår. Uansett hva vi gjør, vil vi ikke klare å stoppe reinen. Det ligger i dem å ta de rutene de gjør.

Reinhoder og reinfoster

Reineier Ole Henrik Kappfjell hadde tatt med seg deler av reinen som ble påkjørt onsdag, for å vise samferdselsministeren hva realiteten er.

Foto: Ole Henrik Kappfjell