– Reinpåkjørsler kan bli et kjempeproblem i fremtiden

Det tror sametingpresidenten. Nå skal hun og samferdselsministeren reise langs Nordlandbanen, hvor reintragediene blir ett av temaene.

Reinsdyr påkjørt av tog.

STOR ULYKKE: Dette bildet er fra ulykkene i november da mer enn 100 reinsdyr ble drept sør for Mosjøen.

Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

– Det må bygges gjerder. Nå. Det er det eneste som nytter.

Dette er sametingspresident Aili Keskitalos hovedbudskap når hun i dag legger ut på tur sammen med samferdselsministeren for å oppleve Nordlandsbanen på nært hold.

En jernbanestrekning som stadig er rød av blod. Bokstavelig talt. For hvert eneste år blir flere hundre rein meid ned av tog, og drept på makabert vis.

Derfor er reinpåkjørslene et helt naturlig tema når ministeren nå legger ut på tur.

– Jeg ser fram til å blant annet møte sametingspresidenten, Fylkesmannen i Nordland og representanter for reinbeitedistriktene for å diskutere tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen besøker stadig nye steder for å se nærmere på vei og infrastruktur.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Gjerder, gjerder, gjerder

NRK har i flere år satt søkelyset på reintragediene langs Nordlandsbanen.

Både reineiere, viltnemnda, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet har vært tydelig på at viltgjerder er det mest effektive tiltaket. Men BaneNOR, som har ansvaret for jernbanene i Norge, har ikke vært overbevist.

Hittil har bare noen titalls kilometer med gjerder blitt satt opp langs den 726 kilometer lange strekningen, selv om at det er reindrift hele veien.

Sametingspresidenten er tydelig på at BaneNOR må prioritere å bygge gjerder i de utsatte områdene.

– Det kan ikke være sånn at påkjørslene fortsetter og fortsetter uten at man setter i gang effektive tiltak for å hindre det.

Aili Keskitalo blir intervjuet

Aili Keskitalo er tydelig på at fokuset bør være på å bygge gjerder.

Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Besøker ulykkesutsatt område

I november ble mer enn 100 rein meid ned og drept av tog like sør for Mosjøen. Tragedien vakte oppmerksomhet verden rundt.

Som en del av togturen skal ministeren, sametingspresidenten og reineiere reise med lastetraktor gjennom det området hvor tragedien fant sted.

Her skal det i 2018 bygges 25 kilometer med gjerder – en løsning som myndighetene lovet etter en voldsom mediestorm i fjor høst.

Reineier Torstein Appfjell

Reineier Torstein Appfjell er fornøyd med at det nå skal bygger gjerder i hans område.

Foto: Heaika Skum / NRK

Reineierne i området er fornøyd, selv om at det har tatt veldig lang tid.

– Saken er jo trollgammel. For 25 år siden starter jeg jobben med å få gjerder i de områdene som er hardest rammet. Men det har blitt trenert og trenert, sier reineier og leder for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell.

Både han og sametingspresidenten håper inderlig at myndighetene bygger gjerder flere steder.

Reinpåkjørsel Nordlandsbanen

BLODIG: Dette området, sør for Mosjøen, er et av områdene med flest reinpåkjørsler.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Kjempeutfordringer i fremtiden

Sametingspresidenten har enda et budskap til ministeren.

For hun er bekymret for at problemet med reinpåkjørsler kan bli langt større i fremtiden dersom man velger å bygge mer jernbane i nord, slik det nå planlegges.

– Parallelt med at man ikke løser problemene med reinpåkjørsler på Nordlandsbanen, har man store og luftige planer om jernbane i arktiske områder, Arctic Railways, sier Aili Keskitalo.

– Det er hårreisende at man ikke ser at det kommer til å bli kjempeproblem for samisk reindrift på hele Nordkalotten.