Hopp til innhold

Skulle pusse opp for 600.000 – nå er prislappen 19 millioner

Samme år som Andøy kommune fyller 50 år, mener lederen av kontrollutvalget at idrettsbygget ved Risøyhamn skole er den største økonomiske skandalen i jubilantens historie.

Risøyhamn gymsal bygges

I slutten av august ble det gjort oppryddingsarbeid utenfor idrettsbygget i Risøyhamn. 9. oktober skal bygget være klart for bruk.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Reparasjon av taket på idrettsbygget i Andøy skulle i utgangspunktet koste rundt en halv million kroner. Om en drøy uke er bygget endelig klart til bruk, men nå har prisen kommet opp i hele 19 millioner.

– Utbedringen av bygget gikk over alle støvleskaft. Det er overhode ingen kontrollrutiner som har fungert. De har sviktet totalt og vært helt på bærtur, sier Arne Skogvoll i kontrollutvalget i kommunen til NRK.

Det som skulle være en reparasjon av et fuktskadet tak i 2012, ble til en totalrenovering, der store deler var uten politisk godkjenning og finansiering.

– Dette er den største økonomiske skandalen i Andøys 50 år lange historie, raser Skogvoll.

Oppdaget større skader

Ny gymsal på Risøyhamn skole

Det var lenge stille utenfor idrettsbygget, mens arbeidet med å pusse opp gymsalen var stanset.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
Kirsten Lehne Pedersen, rådmann, Andøy kommune

Rådmann Kirsten Pedersen Andøy kommune tar selvkritikk.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Samme år som arbeidet med idrettsbygget startet ble det kjent at prislappen ble betydelig høyere enn forventet, og lokalpolitikerne bevilget nesten 3,8 millioner kroner for å fullføre renoveringen.

Senere ble nye anbudspapirer sendt ut og i år så kommunestyret seg nødt til å bevilge 15 millioner for å rydde opp i rotet og få bygget ferdig.

– Hovedforklaringen er at det har blitt et helt annet prosjekt enn det det opprinnelig var planlagt som, sier rådmann Kirsten Pedersen.

Fikk knusende kritikk

Da arbeidet startet ble det ifølge Pedersen avdekket langt større skader i bygget enn det de var klar over. Det ble i første omgang bevilget 1,27 millioner kroner ekstra og senere ble 2,5 millioner plusset på regningen.

Men før utgangen av 2012 ble arbeidet stanset av Kontrollutvalget i kommunen da det ble kjent at regningen var kommet opp i ti millioner kroner, uten at politikerne var orientert. Kontrollutvalget kom senere med knusende kritikk av administrasjonen.

– Verken kommunens reglement for kommunale byggesaker eller lov om offentlige anskaffelser er fulgt. Prosjektet er kommet helt ut av kontroll – både arbeidsmessig og økonomisk - noe som medførte at kontrollutvalget ba om at arbeidet måtte stanses umiddelbart, sa leder Guri Bendiksen i kontrollutvalget i Andøy til NRK i januar i fjor.

– Det administrative apparat, som hadde oppfølging og ansvaret i denne saken, har sviktet totalt, skrev Kontrollutvalget i sitt enstemmige vedtak.

(artikkelen fortsetter under)

Risøyhamn gymsal bygges

Før utgangen av 2012 ble arbeidet stanset av kontrollutvalget i kommunen da det ble kjent at regningen var kommet opp i ti millioner kroner, uten at politikerne var orientert.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Mener rådmannen har ansvaret

Alle kommunale prosjekter skal være fullfinansiert før det settes i gang. Kontrollutvalget skrev i sin rapport at det ikke er noen tvil om at det er rådmannen som sitter med ansvaret for at reglementet ikke er fulgt opp, og at prosjektet har fått et omfang som ikke er finansiert opp.

– Det har kontrollutvalget i hovedsak helt rett i. Det var rådmannens ansvar, så det var mitt ansvar, sier rådmann Kirsten Pedersen, som bekrefter at sluttsummen for bygget blir om lag 19 millioner kroner.

Tar selvkritikk

Kommunestyret har pålagt rådmannen å få på plass bedre rutiner for rapportering om prosjekter, noe som nå er i orden.

Rådmann Pedersen sier at hun forholder seg til kommunestyrets kritikk, men at det i forkant var umulig å vite at tilstanden til bygget skulle vise seg å være så dårlig. Hun mener likevel ting kunne vært gjort annerledes.

– Måten det skjedde på var ikke god.

Også prosjektlederens nærmeste overordnede, som er enhetsleder for tekniske tjenester i kommunen, fikk kritikk av Kontrollutvalget.

– Han har ikke vært aktpågivende nok. Enhetsleder burde ha fulgt prosjektlederen tettere opp på et mye tidligere tidspunkt. Kommunikasjonen har etter kontrollutvalgets syn ikke fungert som den skulle.

Så at prislappen ville stige

Jonni Solsvik, ordfører Andøy

Ordfører Jonni Solsvik mener prisøkningen er svært uheldig, men ser nå fremover mot åpning.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I Andøy sitter ordfører Jonni Solsvik og gleder seg over at idrettsbygget snart er klart til bruk, men han skulle gjerne vært den byggets forhistorie foruten.

– Jeg og resten av kommunestyret er de første til å både erkjenne og ta innover oss at dette var en situasjon vi selvfølgelig ikke ønsket å komme opp i, men da vi først var der fikk vi avdekket hva årsaken kunne være og så frem til å finne en god løsning på det. Det mener jeg vi har gjort, sier Solsvik til NRK.

Han mener kommunen har gjennomført en grundig prosess i å finne en løsning etter at man så at prosjektet hadde fått et omfang som ikke var finansiert.

– Vi har behandlet det og har fra kommunestyrets side vært kritisk til at noe slikt kunne skje. Da vi fikk oversikt over prosjektet sørget vi for å få det oppfinansiert til det vi antok prosjektetet kom til å ende opp med. Det vil si i underkant av 21 millioner kroner. Det er høyere enn den endelige prislappen som nå presenteres for meg.

Han er ikke i tvil om at det var nødvendig å gjennomføre renovasjonsarbeidet, men at det kritikkverdige ligger i at finansieringen ikke var i orden før arbeidet ble startet.

– Det har utviklet seg til en skandale i den forstand at slikt ikke skal skje, sier Solsvik, som understreker at han ikke har noe ønske om å komme med ytterligere kritikk av rådmannen enn det som allerede er gjort.

Ser fram til åpningen

Leder i kontrollutvalget, Arne Skogvoll, mener prosjektet burde fått større konsekvenser for de som hadde ansvaret, men det fikk han ikke kommunestyret med på.

Ordfører Solsvik er i dag mest opptatt av å se fremover.

– Det man først og fremst er glade for er at det nå er like før man kan få åpnet idrettsbygget og at både elever og skole kan ta det i bruk, og at også frivillige lag og foreninger i området får tilbake et etterlengtet tilbud.

I 2012 satte Kontrollutvalget ned en gransking av bygginga av idrettsbygget ved Risøyhamn.

NRK Nordland 14. desember 2012: I 2012 satte Kontrollutvalget ned en gransking av bygginga av idrettsbygget ved Risøyhamn.