Hopp til innhold

– Våpen er en nødvendighet på togene

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, lovpriser kravet fra Mattilsynet om å gjeninnføre våpen på NSBs tog snarest. Begge får støtte fra lokførerne selv.

Rasmus Hansson

Talsmann for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, sier tiden er overmoden for å gjeninnføre våpen om bord på norske tog. Han mener det er uakseptabelt å la dyr som blir påkjørt bli liggende igjen å lide. Ordningen ble gradvis avviklet fra 2007.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Vi er veldig fornøyd med utspillet fra Mattilsynet. De påpeker det opplagte, nemlig at det er et brudd på dyrevelferdsloven å la dyr som blir påkjørt av tog ligge og lide lenge. Det er uakseptabelt, sier Hansson til NRK.

Han gir dermed sin fulle støtte til Mattilsynet, som ber togselskapene om å gjeninnføre våpen om bord i togene sine.

– Dyr blir liggende i timevis med brukket rygg, brekte bein og store smerter før de blir avlivet. Det er et brudd på dyrevelferdsloven, sa seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard til NRK fredag.

Nå krever de en endring fra dagens praksis, der NSB melder ifra til Jernbaneverket, samt politiet og Viltnemda, når elg og reinsdyr blir påkjørt.

– Både reineiere og Viltnemnda kan være langt unna det aktuelle stedet når de blir varslet. Det ideelle er at dyrene blir avlivet umiddelbart, sier Miklegard.

– Mener dere togene burde ha stoppet og avlivet dyrene selv?

– Det er det vi aller helst ønsker, ja.

(artikkelen fortsetter under)

Reinsdyr påkjørt på Nordlandsbanen

Ifølge Mattilsynet lå denne reinkalven hardt skadet i én uke før den ble funnet og avlivet. Reinkalven ble påkjørt av toget på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Våpen er nødvendig

Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare det siste året har godt over 200 rein blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen.

I tiårsperioden 2001–2011 ble 2316 rein påkjørt og drept av toget på strekningen Steinkjer-Bodø.

Talsmann i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, er klar i sin tale:

– Det er en selvfølge at Norges Statsbaner skal følge norsk lov. Det er NSBs ansvar og dette må løses. Fravær av våpen i togene skal ikke være noe som hindrer at vi får avlive dyrene fort.

– Mener du våpen er den beste løsninga?

– Våpen er nokså nødvendig for å avlive skadde dyr. Det kan godt hende at vi i tillegg må ha andre løsninger, for eksempel snøscooterpatruljer, for å løse problemet. Det får NSB ta seg av. Det er de som forårsaker disse dyretragediene helt rutinemessig, slår Hansson fast.

– Hvordan ser du for deg at avlivingen skal foregå, rent praktisk?

– Den ene muligheten er at toget stopper, og at noen om bord går ut og avliver dyrene som er skadd. Hvis det er for vanskelig må NSB ha andre løsninger. For eksempel personell som kan bli kalt ut på kort varsel fra nærområdene for å avlive dyrene.

Vil ikke ta hensyn til ansatte

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, forklarte overfor NRK fredag formiddag at praksisen med våpen om bord på togene er gradvis avviklet siden 2007.

Våpnene er nå borte fra togene. Årsaken er at stadig færre av dem som jobber på toget ønsket å ha dem der.

Åge-Christoffer Lundeby

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, ønsker ikke å kommentere påstandene verken fra lokførerne eller Rasmus Hansson.

Foto: Bjørn Stuedal

Rolf Jørgensen

Også leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, vil ha tilbake våpnene. – Vi beklager at ordninga er avviklet, sier han.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund
– Reglene for våpen er strenge i Norge, og må være strenge. Det var stadig færre av våre ansatte som følte det var rett å forlate toget i ukjent terreng, for så å foreta en avliving, kanskje til og med i mørket, sa Lundeby.

Det argumentet bryr ikke Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne seg nevneverdig om.

– Når ulykkene skjer må NSB ta det fulle og hele ansvar. Det handler om dyrevelferdsloven og alminnelige etikk, hevder han.

– NSB sier de som jobber på togene ikke ønsker våpen om bord? Bør ikke det respekteres?

– Nei. Dyrevelferdsloven pålegger oss alle, enten du jobber i NSB eller Miljøpartiet De Grønne, å avlive dyr som lider. NSB må komme til en forståelse med sine ansatte om at dette er en del av jobben. NSB plikter å drive i samsvar med norsk lov.

Lokførerne: – NSB tar feil

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, benekter at lokførerne har satt seg på bakbeina for å avvikle ordningen med våpen på tog.

Han hevder tvert imot at NSBs utsagn er galt.

– Vi beklager at ordninga er avviklet. Det skjedde fordi NSB ikke fant seg i stand til å kunne oppbevare våpnene på en sikker måte, eller ikke ønsket våpen om bord, hevder Jørgensen.

Forbundet organiserer samtlige lokførere i Norge, og lederen sier det er en generell holdning blant medlemmene at våpen bør være om bord på toget.

– Det er ubehagelig å kjøre på et dyr. Ingen av oss liker det. Men når det først skjer ønsker vi å ha muligheten til å avlive dyret som lider. Det er viktig ut ifra et dyrevelferdsperspektiv.

– I tillegg er det en belastning for lokomotivføreren å etterlate et skadet dyr i skogen, legger han til.

Jørgensen understreker at opplæring for våpenbruk og sikker oppbevaring er viktig, og hilser utspillet fra både Mattilsynet og Miljøpartiet De Grønne velkommen.

– Vi er glad for at de tar til orde for å gjeninnføre ordningen, poengterer han.

– Ingen grunn til å somle

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB ønsker ikke å kommentere saken fredag ettermiddag, og viser til det han har sagt til NRK tidligere.

Nå ber Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne togselskapet om å ta ansvar. Han mener det haster å innføre våpen på togene igjen.

– Det bør skje umiddelbart. denne saken er fullstendig overmoden. Vi ser disse dyretragediene i stort omfang hvert eneste år. Det er absolutt ingen grunn til å somle, løsningen må komme og vi vet hva den er. Nå må NSB handle.

– De har ikke vært handlekraftige nok. Nå får de den nødvendige dytten fra Mattilsynet, legger han til.

Følger opp saken

Hansson er også enig med leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, som ønsker seg opplæring.

– Det er Ikke noe problem. Her er det bare å gi opplæring i våpenbruk. Vi er klar over at det i mange tilfeller vil være vanskelig rent praktisk, derfor er det aller viktigste reingjerder.

– Hva vil du og partiet ditt gjøre for å løse denne utfordringen?

– Jeg kommer til å holde øye med NSB fremover. Forhåpentligvis slipper vi å gjøre noen ting fra Stortinget, fordi NSB finner en løsning. Hvis det ikke skjer kommer vi til å følge opp saken på Stortinget, understreker Hansson.

– For det er også et politisk ansvar?

– Selvfølgelig er det et politisk ansvar at Norges Statsbaner følger norsk lov.

Reportasje om reinpåkjørsler av toget fra 2010.

Se reportasje fra 2010 der togpersonalet må avlive skadde dyr.