Hopp til innhold

Mattilsynet om vågehvalen som druknet: – Trist og alvorlig

Mattilsynet ser svært alvorlig på at en vågehval druknet under et omstridt prosjekt i Lofoten.

Forskningsprosjektet skulle teste hørselen til vågehval i Lofoten ført til at en vågehval satte seg fast i sperrenettene og døde.

– Vi har gått gjennom rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i forbindelse hendelsen, og vil jobbe videre med dette i morgen torsdag, sier avdelingssjef Ole Aamodt i Mattilsynet Region Sør og Vest.

De siste tre somrene har et norsk-amerikansk forskningsprosjekt besøkt Lofoten for å måle hva vågehvalen hører. Under forberedelsene til årets forsøk ble testanlegget skadet av sterk vind i kombinasjon med kraftige tidevannsstrømmer.

Mattilsynet ga selv Forsvarets forskningsinstitutt tillatelse til å gjennomføre prosjektet.

– Det er trist å høre at en vågehval har dødd som følge av installasjoner i forbindelse med et forskningsprosjekt vi har gitt tillatelse til. Dette er en alvorlig hendelse, som vi vil følge opp overfor FFI. Det er betryggende at de har stoppet forsøket inntil videre.

Forskningen fikk mye oppmerksomhet for to år siden, og dyrevernere har tatt til orde for at prosjektet burde stanses.

Over 62.000 signaturer og over 50 forskere verden over mente at både dyr og menneskers liv kunne bli satt i fare hvis prosjektet fikk fortsette.

– Da vi ga godkjenning til prosjektet vurderte vi sikkerheten som akseptabel. Samtidig: Det er alltid den som driver et forskningsprosjekt – i dette tilfellet Forsvarets forskningsinstitutt – som er ansvarlig for velferden til dyra som er involvert. Nå vil vi gå nøye gjennom det som har skjedd i denne hendelsen og vurdere hva som bør skje videre med forskningsprosjektet.

Hvilke konsekvenser får dette for videre tillatelse?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi har mottatt en rapport fra FFI om hva som har skjedd. Nå vil vi gå nøye gjennom det de rapporterer om denne hendelsen og vurdere hva som bør skje videre med forskningsprosjektet.

Prosjektet er nå stanset til hendelsesforløpet er kartlagt, og alle rutiner er gjennomgått.

– Vi vil gå grundig gjennom hendelsen og de tiltak FFI gjør i denne forbindelse. Så vil vi vurdere den tillatelsen vi har gitt opp mot dette, sier Ole Aamodt i Mattilsynet.

Området det ble forsket på hval i Lofoten
Foto: Forsvarets forskningsinstitutt