Hopp til innhold

Fant nær 100 døde harer på tre uker: – Aldri hørt om noe liknende, sier ekspert

Både lokalbefolkningen i Vesterålen og eksperter klør seg i hodet etter funn av nær 100 døde harer.

MYSTISK MASSEDØD: Ingen vet foreløpig hva som skyldes at så mange harer har dødd i Vesterålen.

Den første meldingen han fikk kom fra en hytteeier som rapporterte om fem døde harer som lå på gresset ved hytta. De var verken avmagret eller hadde synlige tegn på sykdom.

Landbruksrådgiver Harald Andersen i vesteråleskommunen Hadsel tenkte umiddelbart på harepest.

Noen av harene ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Samtidig gikk han ut i lokalavisen og ba folk si fra dersom de kom over døde harer i kommunen.

– Da fikk vi flere telefoner. Også fra nabokommunene. Det var funnet masse døde harer over alt. En hadde funnet ni døde harer på ett sted.

Etter en rask opptelling kunne Andersen og kollegene på landbrukskontoret konstatere at det i løpet av de siste tre ukene var funnet nær 100 døde harer i kommunene Hadsel, Bø, Andøy og Øksnes.

Flere titalls harer er funnet død i fire kommuner i Vesterålen de siste ukene. Ingen vet så langt hvorfor.

– Folk har kommet over harene mens klippet plen, var på sykkeltur eller tok annenslåtten. Og harene ser helt normale ut, sier Andersen.

Og legger til:

– Noe skjer. Vi ser fremdeles levende harer, men det er påtakelig færre enn det var tidligere i år og i fjor.

Ikke harepest

Noe annet han stusser over er at de døde harene gjerne finnes ute på åpne jorder eller langs veier, ikke i skogen eller i utmark. Og svært mange av de døde harene er ungharer.

I helga kom svaret fra Veterinærinstituttet. Det er ikke harepest som er dødsårsaken.

Andersen forteller at harene har blitt en snakkis i kommunen. En innbygger i nabokommunen Øksnes foreslo at det kunne være en form for hepatitt som har tatt livet av harene.

Harepus kom på besøk tidlig på morgenen til Fjærvoll i Bø 5.mai 2011.

Dette bildet av en hare ble tatt i Bø Vesterålen for noen år siden, da det var betraktelig flere harer enn nå i høst.

Foto: Bjørnar Hansen

Den teorien støtter Andersen, og har videreformidlet til Veterinærinstituttet.

– Det de døde harene har til felles er bloduttredelser i brysthulen. Det kan tyde på kaningulsott eller kaninblødningsfeber.

Sykdommen er forårsaket av forskjellige virus, som angriper dyrets indre organer og gir blødninger.

Sykdommen har en dødelighet på 70–90 prosent, og er svært smittsom. Dyrene dør som oftest 12–36 timer etter de har fått symptomer.

– Dette stemmer godt med blødningene, sier Andersen, som understreker at dette kun er en teori.

I fjor ble sykdommen for første gang påvist i Norge. Det skjedde i en en koloni med viltlevende kaniner i Klepp i Rogaland.

Andersen har også en teori om hvordan haredøden på kort tid har spredd seg til hele regionen.

– Fugler som har spist på kadavrene forflytter seg, og slik spres viruset.

Nå frykter han at haredøden kan spre seg ut av regionen. Likevel tror han ikke at harestammen i Vesterålen er i ferd med å utryddes.

– Det kan være naturens egen måte å regulere harebestanden.

Ekspert: – Aldri hørt om liknende

Seniorforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har forsket mye på hare. Han er overrasket over massedøden i Vesterålen.

Hans Christian Pedersen, seniorforsker ved NINA

Hans Christian Pedersen er seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og har forsket på harer.

Foto: NINA

Det høres voldsomt ut. Jeg har aldri hørt om liknende, sier Pedersen.

Han forteller at harer i utgangspunktet er særlig utsatt for sykdommer.

– Men at det gir seg sånne voldsomme utslag har jeg aldri hørt om.

Pedersen underdstreker at han ikke er ekspert på viltsykdommer. Men sier at dersom det er snakk om sykdom, må harene på en eller annen måte ha vært i kontakt med hverandre.

Harer er ikke utprega sosiale dyr, men de bruker gjerne de samme områdene. Er bestanden høy vil en eventuell smitte kunne spre seg ganske fort.

Han utelukker langt på vei at harene har blitt drept av rovdyr.

En bitteliten hareunge prøver å gjøre seg usynlig for fotografen på Fjærvoll i Bø.

En bitteliten hareunge prøver å gjøre seg usynlig for fotografen på Fjærvoll i Bø i Vesterålen.

Foto: Bjørnar Hansen

– Vi ville ikke sett et slikt volum dersom det skulle dreid seg om påkjørsler eller angrep fra rovdyr.

Blir trolig sendt til Sverige

Malin Rokseth Reiten er fagansvarlig innen vilthelse ved Veterinærinstituttet, som har undersøkt tre av harene fra Vesterålen.

Etter at harepest ble utelukket er det tatt ytterligere prøver av harene. Disse prøvene vil Veterinærinstituttet få svar på i løpet av neste uke. I tillegg vil institutte varsle Mattilsynet.

– Kan det være en smittsom sykdom?

– Vi kan ikke konkludere med noe før vi har resultatet fra disse prøvene. Dersom det blir påvist leverforandringer som kan peke i retning av den alvorlige gulsottsykdommen, vil Veterinærinstituttet sende prøvene til Sverige for å få bekrefta eller avkrefta om det faktisk er det.

Les også Dødelig kaninsykdom funnet for første gang i Norge

Død kanin på Ullandhaug i Stavanger

Det ble ikke påvist forandringer i indre organer som tyder på annen sykdom, men det er tatt ut prøver for å undersøke dette videre, forklarer hun videre.

Hun forteller at harene hadde skader på bryst og hals. Derfor vil hun ikke helt utelukke rovfugl eller andre rovdyr.