Hopp til innhold

Marine Harvest vil ha skog som laksefôr

Marine Harvest ser med interesse på planene om å ta i bruk skogen til laksefôr.

Lauvøya

Sitkagran langs kysten kan bli fiskefôr i fremtiden. Her fra Lauvøya i Nordland.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima
Utbredelsen til lutz- og sitkagran

UTBREDT LANGS KYSTEN: Kommuner i Norge hvor sitkagran og lutzgran er plantet. Samlet utgjør arealet med sitkagran og lutzgran i Norge ca. 550 km². Kart: Skog og landskap

Foto: Artsdatabanken

Sitkagran kan om få år erstatte soya fra Brasil i fiskefôr. Det er foretatt flere vellykkede forsøk på å ta i bruk barskog som fôr til oppdrett av fisk. I dag henter oppdrettsbransjen soyaproteiner fra Brasil.

– Det er en ressurs som ikke er fullt utnyttet i dag som vi potensielt kan ta i bruk, sier markedsansvarlig for Marine Harvest region nord, Are Moe.

Det er utfordringa med å skaffe nok fôr til en stadig voksende oppdrettsnæring som er utgangspunktet for forsøksprosjektet. Så langt viser resultatene at det er fullt mulig å bruke den norske skogen til fôrproduksjon.

Denne uka fikk oppdrettere og skogsnæringa på Helgeland presentert planene og forskninga som nå foregår.

Pøbelgran
Foto: WWF

Kan bli realitet om ti år

Prosjektet går under navnet «Foods of Norway», og har så langt høstet stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Store industribedrifter og fôrprodusenter er med i prosjektet. Går alt etter planene kan fôr fra skogen tas i bruk om ti års tid.

Marine Harvest som er et av verdens største oppdrettsselskap og produserer også eget fôr.

– Vi er hele tiden på utkikk etter nye råvaremarkeder. Hvis vi skal produsere mer fôr, må vi finne nye råvarer eller produksjonen av eksisterende produkter må økes. Det enkleste er selvfølgelig at det kommer et substitutt som kan være en del av foret vårt, sier Moe i Marine Harvest.

Nina Jensen er på Lauvøya på Helgeland, hvor over 92.000 sitkagran ble plantet ut på 1960-tallet. – Stedet burde i stedet hete granøya, og det er inni granskauen trist, sier Jensen.