Mister millionbeløp dersom han får 78 flere lesere

Redaktøren i Brønnøysunds Avis har fått et stort dilemma i fanget. Får de flere lesere nå, risikerer de å miste millionen de mottar i pressestøtte. – Det er veldig synd dersom vi skal straffes økonomisk.

Matti Riesto

– Det er ingen gullgruve å drive avis på et lite sted, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Brønnøysunds Avis, Matti Riesto. Han risikerer å miste all pressestøtte dersom de øker opplaget med 78 lesere. – I det dilemmaet ønsker jeg meg selvsagt mest mulig lesere og opplag.

Foto: Bård Pedersen / Brønnøysunds Avis

Brønnøysunds Avis er bare én av mange lokalaviser som kan bli hardt rammet av den nye regjeringens varslede endringer i pressestøtten.

Allerede neste år vil de borgerlige innføre et nytt type støttetak, og fjerne 28 aviser fra ordningen, skriver Dagsavisen.

Blant annet foreslår Kulturdepartementet å fjerne støtten til aviser som er alene ved sitt utgivelsessted og som har mellom 4000–6000 i opplag.

I Nordland risikerer Lofot-Tidende og Saltenposten å miste denne støtten.

Den grensen er også faretruende nær for Brønnøysunds Avis, som i 2012 hadde et opplag på 3922.

– Hvis dette skulle ramme oss, så vil det svekke driften vår. Det er snakk om ganske mye penger, så det er nødt til å få konsekvenser for redaksjonen vår, sier ansvarlig redaktør og daglig leder, Matti Riesto.

Kjent gjennom humorprogram

I 1995 ble avisa den første norske dagsavisen som etablerte egen nettavis den 6. mars, to dager før Dagbladet.

Avisa ble for alvor kjent i Norge da komiker Harald Eia lot dem bli en gjenganger i humorprogrammet «Storbynatt» på NRK.

I dag mottar de litt over én million i produksjonsstøtte, penger som fort kan forsvinne dersom avisa får flere lesere.

– Vi er allerede i omstillingstider, og langt færre journalister enn for bare få år siden. Jeg kan ikke se hvordan vi skulle klart et inntektstap i den størrelsen uten at det går ut over det viktigste vi driver med, nemlig lokaljournalistikk, sier Riesto.

(artikkelen fortsetter under bildene)

– Ingen gullgruve å drive avis

Departementet har som mål at den nye ordninga skal få virking for 2014, men ordninga kan ikke tre i kraft før den er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan. Forslaget har høringsfrist 13. januar, skriver Dagsavisen.

– Forslagene til justeringer i ordningen vil kunne bidra til å gjøre ordningen mer treffsikker og redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak. I en dynamisk bransje bør utviklingen styres av aktørene selv, ikke av statlige virkemidler, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Ansvarlig redaktør Matti Riesto i Brønnøysunds Avis legger ikke skjul på at det i så fall vil svekke kvaliteten på avisa.

– Det er veldig synd at den nye regjeringa velger å markere seg på denne måten. Jeg synes vi gjør en viktig jobb i lokalsamfunnet. Vi er både talerør og et kritisk blikk på det som skjer her, og jeg synes små- og mellomstore plasser fortjener ei god lokalavis som dekker det som skjer.

– Men er det ikke et poeng at avisene som befinner seg i denne opplagsgruppa bør klare seg selv?

– Jeg ser den, men samtidig synes jeg en fri pressestemme er en viktig ting å støtte på de små stedene. For vår del har det de siste årene ikke vært veldig fett å drive avis her. Det er ingen gullgruve å drive avis på et lite sted, forklarer Riesto.

Et redaktørdilemma

Han medgir at han nå står overfor et skikkelig redaktørdilemma, men er ikke i tvil om hva han velger.

– Jeg ønsker meg selvsagt mest mulig lesere og opplag. Vi ønsker å bety noe for Brønnøysund og kommunene rundt. Men det er veldig synd dersom vi skal straffes økonomisk for det.

– Så du håper på færre lesere slik at dere beholder pressestøtten?

– Nei, vi ønsker å være ei avis som folk vil lese.

Nå håper Riesto regjeringa snur i tide.

– Jeg respekterer at de vil prioritere annerledes, men lokalsamfunnene bør ha en levende presse. Det er viktig både for politikerne og innbyggerne. Vi skal være enkeltmenneskers talerør i møtet med makten og pengene.

– Det er store ord, men det er faktisk det målet som henger foran oss i det store bildet, avslutter redaktøren.