Hopp til innhold

Høyre vil la kommunene selv bestemme om butikkene kan være åpne på søndager

I dag foreslår distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) at kommunene selv kan råde over søndagsåpne butikker. Hun mener det vil gagne både kommunene og statsforvalteren.

Søndagsåpen

Den eneste søndagsåpne butikken i Svolvær hadde lang kø på grunn av koronarestriksjoner i sommer. Linda Hofstad Helleland i Høyre ønsker at kommunene selv skal bestemme om butikkene kan ha åpent på søndager.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Om Helleland får det som hun vil kan det bli langt flere søndagsåpne butikker i Norge. Hun tror nemlig kommunene selv kjenner forholdene best, og derfor bør bestemme om det skal være flere butikker åpne på søndager.

Ordfører i Vågan, Frank Johnsen, er ikke enig.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke flere søndagsåpne butikker.

– Urettferdig system

I dag, under Høyres landsstyremøte går Helleland på talerstolen – der vil hun legge frem forslaget:

«La kommunene bestemme selv om de skal ha søndagsåpne butikker»

– Vi tror at det er de lokalt i kommunen som kjenner forholdene best, og det er også de som er best i stand til å avgjøre om de ønsker å tillate søndagsåpne butikker, sier Linda Hofstad Helleland til NRK.

Høyre legger i dag frem totalt 10 grep for å «redde» distriktene:

Lind Hofstad Helleland (H)

Linda Hofstad Helleland fra Høyre er distriktsminister.

Foto: Martin B. Andersson/Kulturdepartementet

– I dag er systemet litt urettferdig. Mange kommuner mener de burde ha muligheten til å ha mer åpent og ønsker å satse mer på turisme. Da bør de få finne ut av det selv.

Hun mener at kommuner definert som turistkommuner tjener gode penger på åpne butikker. På motsatt side mener hun andre taper på at de ikke får ha åpne butikker.

– Meningen med lokaldemokratiet er at innbyggerne skal ha lokalpolitikere som tar beslutninger til det beste for dem og lokalsamfunnet.

Helleland legger vekt på at beslutninga skal gjøres i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. De ansatte skal også selv være enig i at det er en god løsning å ha åpent på søndager.

Mister man ikke den nasjonale styringa rundt helligdagen da?

– Det handler om du har tillit til lokalpolitikere eller ikke. I høyre har vi tillit til dem. Hvis det gagner kommunen, og det skaper arbeidsplasser, så støtter vi at de kan få muligheten til det.

Søndagsåpen

Dette er den ene søndagsåpne butikken som finnes i Svolvær, som ikke blir definert som turiststed.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Lette jobben for statsforvalteren

Helleland lover at Høyre skal kjempe for forslaget om det blir vedtatt under dagens landsmøte.

NRK har tidligere snakket med kjøpmann ved Rema 1000 Svolvær. Jan Gunnar Hansen mener fortsatt akkurat det samme som i fjor sommer.

Jan Gunnar Hansen, daglig leder, Rema 100 i Svolvær

Jan Gunnar Hansen, kjøpmann Rema 1000 Svolvær.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– De butikkene som ligger i Svolvær og Kabelvåg burde få velge om de vil ha åpent eller ei. Andre aktører lenger ut i bygdene kan velge om de vil ha åpent på søndagene, og det er ulogisk. Vi har søkt jevnlig hvert år, men får ikke noe gehør. Kommunen er positiv, men det stopper opp hos fylkesmannen.

Helleland peker på at forslaget også vil gjøre arbeidsoppgavene enklere for statsforvalteren.

– Hvis kommunen selv kan definere om de er en turistkommune eller ikke, så slipper også statsforvalteren å gjøre det.

Henningsvær i Vågan kommune i Lofoten er et typisk turiststed. Men statsforvalteren vil ikke definere Svolvær som et turiststed, selv om det ligger i samme kommune.

Det synes distriktsministeren er rart.

– Når du kommer til Svolvær og ser alle hotellene og alt som foregår, så er det mye som minner om et typisk turiststed.

– Det bør være opp til politikerne i Vågan å finne ut om de ønsker søndagsåpne butikker og definere hele kommunen som et typisk turiststed. Det ønsker Høyre å legge til rette for.

Vil ikke ha søndagsåpne butikker

Ordføreren i Vågan kommune, Frank Johnsen, er ikke enig med ministeren.

– I utgangspunktet ønsker vi ikke flere søndagsåpne butikker. Jeg syns at statsforvalteren har håndtert dette på en grei måte, sier han til NRK.

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp),

Frank Johnsen er ordfører i Vågan kommune.

Foto: Vågan kommune

Kommunen fikk avslag på søknaden om å gjøre Svolvær til et turiststed. Likevel ønsker han at ordningen skal forbli som den er.

– En av våre butikker ønsket å være søndagsåpen i fjor. Det er bedre at vi har en overordnet myndighet som håndterer turiststed-problematikken.

Johnsen frykter at det kan bli altfor mange kommuner som vurderer seg selv som typiske turiststeder, og at det blir en snikinnføring av søndagsåpne butikker.

Henningsvær, Lofoten

Henningsvær i Vågan kommune blir regnet som et turiststed og kan ha søndagsåpne butikker.

Foto: Shutterstock

Linda Hofstad Helleland innrømmer at det sannsynligvis også vil bli diskusjoner innad i partiet. Men høyrepolitikeren mener likevel at lokale politikere bør få mandat til å avgjøre dette. Det bør ikke være opp til statsforvalteren eller politikerne på Stortinget å avgjøre.

– Hver kommune er veldig forskjellig. Hvis en turistkommune som har mange gjester i løpet av sommeren ønsker å holde åpent, synes vi det er vanskelig å skulle nekte dem det.

– Mer lokalt selvstyre, det tror vi er bra for flere lokale jobber og for innbyggerne lokalt.