Lakselusa på retur

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap)
kan puste lettet ut. Ingen av Sinkaberg-Hansens anlegg i Namdal ligger nå over grensen for tillatt lusemengde i merdene.

Lisbeth Berg-Hansen anmeldt for lakselus

KAN PUSTE LETTET UT: Ingen av Sinkaberg-Hansens anlegg i Namdal ligger nå over grensen for tillatt lusemengde i merdene.

Foto: Nils Henrik Måsø/Norsk Jeger og Fiskerforbund

Oppdrettere fra hele landet har i helgen levert tall etter at
nye målinger er foretatt. Mye tyder på at resultatet vil
berolige alle som fryktet at også villaksen vil bli angrepet av
lus utover våren.

Assisterende direktør i Mattilsynet, Ole Fjetland, bekrefter
overfor NTB at tallene søndag kveld var kommet inn, men at
Mattilsynet først mandag morgen starter arbeidet med en
nødvendig kvalitetssikring før en ny rapport om
lakselussituasjonen blir lagt fram på onsdag.

Fjetland vil ikke kommentere tallene før de er kvalitetssikret
og analysert. Han sier det forrige resultatet i fjor høst ble
feil for hele Rogaland bare på grunn av en tastefeil.
Nå har vi skjerpet rutinene, og noen kommentar kommer ikke før
onsdag, sier Fjetland. Allerede tirsdag blir
Fiskeridepartementet orientert om den siste målingen.

Bra i Namdal

Norges Miljøvernforbund anmeldte før jul tre av
Sinkaberg-Hansens oppdrettsanlegg i Namdal for å ha høyere
lusetall enn tillatt.

– De siste tallene fra 33 oppdrettere i vårt distrikt viser at
bare fem av 33 anlegg lå over grensen. Ingen av dem tilhører
Sinkaberg-Hansen, sier regionsjef i Mattilsynet, dyrlege John
Bjarne Falch, til NTB.

Falch mener tallene for hans distrikt er oppmuntrende, men sier
de nå skal ytterligere kontrolleres.

På spørsmål bekrefter Falch at anleggene der fiskeriministeren
er medeier, nå ligger langt under tillatt nivå.
Han ser optimistisk på månedene fremover blant annet fordi det
er blitt kaldere i vannet. Da produserer lusene færre egg og
gjør dermed kampen mot parasitten mer effektiv.

Brønnbåter

Det er trolig bruken av brønnbåter der oppdrettslaksen blir
vasket med hydrogenperoksid som har gitt de gode resultatene.
Han sier Mattilsynet nå vil ha en dialog med de fem anleggene
som fortsatt ligger over grensen med sikte på å få satt i verk
effektive tiltak mot lusa.

Maksimalgrensen for lus blir strammet ytterligere inn til våren
når smolten fra villaksen skal ut i havet. Problemet for de
norske oppdretterne er at de tradisjonelle avlusningsmetodene
ikke lenger virker effektivt. Derfor eksploderte lusemengden på
oppdrettsfisk i fjor sommer og høst.

Ett av de områdene der økningen i fjor var sterkest, var nettopp
Namdal i Nord-Trøndelag. I tillegg fikk området ekstra
oppmerksomhet i mediene fordi fiskeriministeren har økonomiske
interesser i noen av anleggene i dette området.