Knallavtale for Svolvær

Skarvik AS i Svolvær har skrevet under en stor kontrakt med forsvaret om vedlikehold og kontroll av kystvaktbåtene. Avtalen er den største enkeltkontrakten i bedriftens historie.

Svein Harald Løken

Svein Harald Løken er klar til å ta i mot Kystvakta i den nye tørrdokken i Svolvær som skal være klar til høsten

Foto: John Inge Johansen / NRK

Daglig leder Svein Harald Løken er fornøyd med at hans bedrift har fått kontrakt om såkalt klassing av de fire kystvaktskipene KV Senja, KV Andenes, KV Nordkapp og KV Harstad.

I dag gjøres dette arbeidet i Grimstad, menfra høsten av skal kystvaktbåtene opp på et nordnorsk verft.

– Klassing er en relativt omfattende operasjon som mest kan sammenliknes med å ta bilen til en teknisk kontroll på Biltilsynet – men er båt har mange flere sjekkpunkter og utgjør mye arbeid sier Løken.

Hemmelig størrelse

Han vil ikke gå i detalj på hvor stor kontrakten er, men at den er viktig for bedriften er helt åpenbart.

I disse dager bygger de ferdig en ny tørrdokk som alene har en prislapp på vel 40 millioner kroner. Dermed sikres også arbeidsplassen til de rundt 60 ansatte han har i dag.

– Nå er vi klar og den første jobben står klar i det dokken er ferdig. Det er en oppmuntring, men det er langt fra nok til å forsvare investeringene våre. Men vi holder bedriften i sving, og går det bra så er det slik at èn arbeidsplass i bedriften genererer tre i samfunnet rundt. Jeg tenker da på underleverandører og det offentlige blant annet. Alle tjener på at det går bra for oss, og jeg tror nok at på sikt vil vi også trenge mer kapasitet.

Tørrdokk Skarvik AS

Tørrdokken kommer til å koste minst førti millioner kroner for Skarvik AS

Foto: John Inge Johansen / NRK

Hard konkurranse

Totalt var det fem ulike aktører som leverte tilbud til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Etter flere rundter med klargjøring av kontraktsinnhold og prisfastsettelse ble det klart at bedriften i Lofoten stakk av med avtalen.

Geir Ditlefsen i FLO hadde egentlig trodd det skulle være flere med i den runden.
– Vi leser jo mye om at det er ordretørke i verftsindustrien, og da vi la ut anbudet i databasen for offentlige anskaffelser hadde vi egentlig sett for oss flere som kjempet om denne jobben. Skarvik leverte det beste tilbudet i forhold til våre behov.


– Hvor mye penger bruker forsvaret på å klasse en båt av denne typen?

– Det koster rundt fire til fem milloner kroner, men avhengig av om det avdekkes utbedrings og vedlikeholdsbehov vil dette beløpet øke.


Ditlefsen vil ikke si noe om rammen for avtalen de har inngått med Skarvik.
– Det er en sak mellom dem og oss. Vi offentliggjør ikke det.