Hopp til innhold

Kun fem lærlinger i vegvesenet: – Oppsiktsvekkende lavt

Fylkesråd mener Statens vegvesen svikter samfunnsansvaret sitt og må ta inn flere lærlinger. Av 7.500 ansatte i Norge hadde de kun fem lærlinger i vår.

Lærlinger i Veidekke som bygger E134 i Buskerud

LÆRLINGER: Anders Nilsen og Torgrim Dekkerhus er to av 20 lærlinger i Veidekke, som bygger E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud for Statens vegvesen. Ved bruk av lærlinger gir Statens vegvesen en kompensasjon på 50 kroner per time.

Foto: Statens vegvesen

– Det er et samfunnsansvar som ikke tas her, og det blir ganske åpenbart når Statens vegvesen med sine 7.500 ansatte i 2016 hadde fem lærlinger, mens de i 2015 hadde syv, mener fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune, Hild-Marit Olsen.

Hvert år står mellom 8 og 9.000 videregåendeelever uten lærlingplass i Norge, og i Nordland alene står over 500 elever uten lærlingplass til høsten.

Fylkesråd for utdanning, Nordland Fylkeskommune, Hild-Marit Olsen

Fylkesråd for utdanning i Nordland fylkeskommune, Hild-Marit Olsen, mener Statens vegvesen må ta et større ansvar for mangelen på lærlingplasser i landet.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Fylkesråden jobber med å få opp antallet lærlingplasser i Norge, og mener Statens vegvesen må bidra i større grad. Til tross for at Statens vegvesen er en av de større statlige arbeidsgiverne i regionen, er det ingen lærlinger ansatt i Statens vegvesen Region Nord.

Hun mener også regjeringen må stille strengere krav.

– For å få transportetatene og Statens vegvesen til å ta dette ansvaret ønsker jeg at samferdselsministeren stiller krav til sine etater om å ta inn lærlinger, sier fylkesråden.

For lite kunnskap om lærlinger

Statsråd Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet erkjenner at det burde vært flere lærlinger i statlige etater, men mener løsningen ligger i å øke kunnskapen i etatene.

Statssekretær Paul Chaffey

Statsråd Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Henrik Bøe / NRK

I 2013 ble Opplæringskontoret for statlige virksomheter opprettet. Dette skulle jobbe spesifikt med å skape flere lærlingplasser i statlige etater, og statsråden varsler nå at de vil satse tyngre på kontoret.

– Vi har mest tro på å øke informasjon og kunnskap i etatene. Opplæringskontoret begynte i Oslo og Akershus og er nå utvidet med flere fylker. Målsettingen er å utvide ytterligere over hele landet, sier Chaffey.

Få fagarbeidere

Selv om departementet hevder det er gode muligheter for flere lærlingplasser i statlige etater, mener fungerende HR-sjef Marianne Holm Solhaug i Statens vegvesen Region Nord at det er vanskelig å skape lærlingplasser hos vegvesenet.

Fungerende HR-sjef i Statens Vegvesen Region Nord, Marianne Holm Solhaug.

Fungerende HR-sjef i Statens vegvesen Region Nord, Marianne Holm Solhaug.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

– Vi har ikke så mange fagarbeidere i Statens vegvesen i dag, og arbeidsplassene som er her krever høyere utdanning. Vi fokuserer på at de som gjør jobbene for oss sørger for å ta inn lærlinger, påpeker hun.

Hun erkjenner likevel at de kan klare å få inn noen flere lærlinger enn de har i dag.

– Vi ser på mulighetene for å ta inn lærlinger innenfor kontorfag. På sikt kan vi også vurdere å ta inn noe innenfor laboratorium, men det må vi se på, sier Solhaug.