Kun 450 lærlingplasser i staten: – Det er skammelig lite

Regjeringen har som mål å øke antall læreplasser i Norge, men tar selv kun inn drøye 450 lærlinger i statlige bedrifter.

HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen i Statens vegvesen region nord

En av de store statlige bedriftene som ikke tar inn lærlinger, er Statens vegvesen. HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen (bildet) forteller at det ikke er så lett.

Foto: Statens vegvesen

I Nordland mangler hvert år 4 av 10 elever læreplass, noe som gjør at fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) vurderer å kutte i antall yrkesfagtilbud.

Fylkesråd Hild Marit Olsen

Fylkesråd Hild-Marit Olsen liker ikke tallene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

For henne hadde flere plasser i statlige virksomheter hjulpet på, men tall som NRK har fått viser at staten selv kun tar inn knappe 500 lærlinger totalt i hele landet.

I tillegg til de knappe 500 lærlingene i statlige bedrifter, tar også Forsvaret inn rundt like mange. Tallene får Olsen til å reagere.

– Det er skammelig lite. Vi har både NAV, universitet, Brønnøysundregistrene og Nasjonalbiblioteket – store statlige virksomheter i Nordland som rett og slett kan trykke på knappen og bestemme seg for å ta inn flere lærlinger, fastslår Olsen.

Få fagområder

I fjor stod rundt 9000 yrkesfagelever her i landet uten lærlingkontrakt. Samtidig har staten Norge over 160 000 årsverk.

En av de store statlige bedriftene som ikke tar inn lærlinger, er Statens vegvesen i nord og HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen.

– En viktig årsak er at vi ikke har så mange fagområder å ta inn lærlinger på. Det vel i hovedsak på laboratoriesida og kontorfaget vi kan ta inn lærlinger.

Vil se på mulighetene

Tidligere i år lanserte regjeringa en egen satsing på flere læreplasser i statlige bedrifter. Blant annet gjennom et såkalt statlig opplæringskontor i Oslo og Akershus.

En slik ordning kunne fylkesråd Olsen også tenkt seg i nord, men mener samtidig det er bedriftene selv som må ta det største ansvaret.

Det er en oppfordring som Vegvesenet vil vurdere.

– Vi ser både på etatsnivå og også på regionalt nivå om vi har mulighet til å ta inn flere lærlinger, sier HR-sjef Nikolaisen.

Høyt prioritert

Kristin Holm Jensen

Statssekretær Kristin Holm Jensen.

Foto: (Torbjørn Tandberg/KRD)

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at arbeidet med å øke antall lærlinger i statsforvaltningen er høyt prioritert av regjeringen.

– Partene i arbeidslivet har nylig signerte en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Staten som arbeidsgiver tar sin del av ansvaret.

I samfunnskontrakten skal partene jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass gjennom å rekruttere flere bedrifter og virksomheter. Hovedmålet i samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass, forklarer Jensen.

– Utgangspunktet er at læreplassene og lærebedriftene finnes lokalt. Det skal etableres nettverk lokalt i alle fylker. Nettverkene vil få et ansvar for å lage handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser.