Kun 450 lærlingplasser i staten: – Det er skammelig lite

Regjeringen har som mål å øke antall læreplasser i Norge, men tar selv kun inn drøye 450 lærlinger i statlige bedrifter.

HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen i Statens vegvesen region nord

En av de store statlige bedriftene som ikke tar inn lærlinger, er Statens vegvesen. HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen (bildet) forteller at det ikke er så lett.

Foto: Statens vegvesen

I Nordland mangler hvert år 4 av 10 elever læreplass, noe som gjør at fylkesråd Hild-Marit Olsen (Ap) vurderer å kutte i antall yrkesfagtilbud.

Fylkesråd Hild Marit Olsen

Fylkesråd Hild-Marit Olsen liker ikke tallene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

For henne hadde flere plasser i statlige virksomheter hjulpet på, men tall som NRK har fått viser at staten selv kun tar inn knappe 500 lærlinger totalt i hele landet.

I tillegg til de knappe 500 lærlingene i statlige bedrifter, tar også Forsvaret inn rundt like mange. Tallene får Olsen til å reagere.

– Det er skammelig lite. Vi har både NAV, universitet, Brønnøysundregistrene og Nasjonalbiblioteket – store statlige virksomheter i Nordland som rett og slett kan trykke på knappen og bestemme seg for å ta inn flere lærlinger, fastslår Olsen.

Få fagområder

I fjor stod rundt 9000 yrkesfagelever her i landet uten lærlingkontrakt. Samtidig har staten Norge over 160 000 årsverk.

En av de store statlige bedriftene som ikke tar inn lærlinger, er Statens vegvesen i nord og HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen.

– En viktig årsak er at vi ikke har så mange fagområder å ta inn lærlinger på. Det vel i hovedsak på laboratoriesida og kontorfaget vi kan ta inn lærlinger.

Vil se på mulighetene

Tidligere i år lanserte regjeringa en egen satsing på flere læreplasser i statlige bedrifter. Blant annet gjennom et såkalt statlig opplæringskontor i Oslo og Akershus.

En slik ordning kunne fylkesråd Olsen også tenkt seg i nord, men mener samtidig det er bedriftene selv som må ta det største ansvaret.

Det er en oppfordring som Vegvesenet vil vurdere.

– Vi ser både på etatsnivå og også på regionalt nivå om vi har mulighet til å ta inn flere lærlinger, sier HR-sjef Nikolaisen.

Høyt prioritert

Kristin Holm Jensen

Statssekretær Kristin Holm Jensen.

Foto: (Torbjørn Tandberg/KRD)

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller at arbeidet med å øke antall lærlinger i statsforvaltningen er høyt prioritert av regjeringen.

– Partene i arbeidslivet har nylig signerte en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Staten som arbeidsgiver tar sin del av ansvaret.

I samfunnskontrakten skal partene jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass gjennom å rekruttere flere bedrifter og virksomheter. Hovedmålet i samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass, forklarer Jensen.

– Utgangspunktet er at læreplassene og lærebedriftene finnes lokalt. Det skal etableres nettverk lokalt i alle fylker. Nettverkene vil få et ansvar for å lage handlingsplaner for å skaffe flere læreplasser.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.