Hopp til innhold

Påkjørt av toget - avlivet først én uke senere

Mattilsynet mener dyr lider altfor lenge etter togpåkjørsler. Nå vil de ha våpen ombord i togene, og hevder togselskapene bryter dyrevelferdsloven.

Reinsdyr påkjørt på Nordlandsbanen

Ifølge Mattilsynet lå denne reinkalven hardt skadet i én uke før den ble funnet og avlivet. Reinkalven ble påkjørt av toget på Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Slik vi ser det blir dyrevelferdsloven brutt mange ganger hvert eneste år på Nordlandsbanen, sier seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet Nordland til NRK.

– Dyr blir liggende i timesvis med brukket rygg, brekte bein og store smerter før de blir avlivet. Det er et brudd på dyrevelferdsloven, legger han til.

Tidligere denne uka deltok han på et dialogmøte på Hell i Nord-Trøndelag der han belyste problematikken med togpåkjørsler på strekningen mellom Bodø og Trondheim.

Miklegard sier situasjonen er alvorlig, og krever nye tiltak for å bøte på problemene.

– Det som skjer hvert eneste år langs Nordlandsbanen, der flere hundre rein og elg blir påkjørt og i mange tilfeller må lide lenge før de dør, er en kronisk dyreverntragedie som må gjøres noe med.

– Hva bør gjøres?

– På den ene siden må man hindre at dyr og tog er på banen samtidig. Når det likevel skjer er det viktig at dyr som er påkjørt blir avlivet så fort som overhodet mulig.

– Ikke tilfredsstillende

Påkjørt reinsdyr - Nordlandsbanen

Dette reinsdyret ble funnet av og avlivet først 12 timer etter at det ble påkjørt på Nordlandsbanen, hevder Mattilsynet. Dyret hadde kommet seg 40 meter fra sporet og ned i en elv. Et frambein og begge bakbeina var brukket.

Foto: OLE HENRIK KAPPFJELL

Fem av seks reinpåkjørsler langs norske skinneganger skjer på Nordlandsbanen. Bare det siste året har godt over 200 rein blitt drept av toget på langs den 729 kilometer lange togstrekningen.

I tiårsperioden 2001–2011 ble 2316 rein påkjørt og drept av toget på strekningen Steinkjer-Bodø.

Som NRK fortalte onsdag sier likevel Jernbaneverket nei til flere reingjerder langt Nordlandsbanen.

Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet Nordland viser til at de i 2007 ba NSB og Cargonet om å komme med tiltak for å redusere tiden fra dyret er påkjørt til det blir avlivet på en forsvarlig måte.

Han hevder lite har skjedd siden den gangen.

– Fortsatt tar det altfor lang tid før dyrene blir avlivet. Det synes ikke vi er tilfredsstillende.

I dag er praksisen at NSB melder ifra til Jernbaneverket, samt politiet og Viltnemda, når elg og reinsdyr blir påkjørt.

Vil ha våpen ombord

Asle-Håvard Miklegard mener det trengs en bedre ordning.

– Med dagens ordning kan både reineiere og Viltnemda være langt unna det aktuelle stedet når de blir varslet. Det ideelle er at dyrene blir avlivet umiddelbart.

Åge-Christoffer Lundeby

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, avviser at de bryter dyrevelferdsloven.

Foto: Bjørn Stuedal

– Mener dere togene burde ha stoppet og avlivet dyrene selv?

– Det er det vi aller helst ønsker, ja.

– Er det realistisk?

– Det vil jeg ikke forskuttere. Først vil vi høre hvilke tiltak NSB og Cargonet kommer med, og ta det derfra. Men vi er helt tydelig på at dyrene ikke skal ligge og lide lenge før de blir avlivet.

De ansatte vil ikke

Det blir nok neppe aktuelt, sier kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Han viser til at praksisen med våpen ombord på togene er gradvis avviklet.

– Det var stadig færre av vårt personell som følte at det var rett å praktisere dette, og våpenene er nå borte fra togene.

– Hvorfor mente de at det var feil?

– Reglene for våpen er strenge i Norge, og må være strenge. Det var stadig færre av våre ansatte som følte det var rett å forlate toget i ukjent terreng, for så å foreta en avliving, kanskje til og med i mørket, forklarer Lundeby.

Avviser at de bryter loven

Kommunikasjonssjefen hevder, i motsetning til Mattilsynet, at de kom frem til en felles forståelse i 2007.

– Der var både vi, Mattilsynet og Jernbaneverket enig i tolkningen av dyrevelferdsloven som strakk seg til å melde ifra ved dyrepåkjørsler.

– Vi opplever at vi hadde nettopp det for syv år siden. Hvis de nå har endret syn på dette forventer NSB at Mattilsynet tar kontakt med oss for å bli enig om praktiseringen.

Reportasje om reinpåkjørsler av toget fra 2010.

Se reportasje fra 2010 der togpersonalet må avlive skadde dyr.