Krever at staten tar regninga

Miljøvernministeren satte foten ned for sjøhus i Saltstraumen. Nå krever Bodø kommune at staten tar regninga.

Saltstraumen protest første mai bodø

STERKE PROTESTER: Tusenvis av nordlendinger har signert på oppropet mot utbygging i Her fra 1. maitoget i Bodø.

Foto: Bjørn Vang / NRK

Bodø kommune krever at staten tar utgiftene etter at Miljøverndepartementet sa nei til utbygging i Saltstraumen.

Miljøverndepartementet med miljøvernminister Erik Solheim (SV) stoppet utbygginga av 80 sjøhus i Knaplundsbukta i desember.

- Det er viktig å sende signal til kommunen om å ikke bygge i strandsonen. Dette er et helt unikt området, sa miljøvernministar Eirik Solheim (SV) til NRK i desember.

- Overkjørt

Leder i planutvalget Erik Sivertsen (Ap) i Bodø kommune mener Bodø kommune ble overkjørt av departementet. Utbyggerne i Saltstraumen har varslet rettslige skritt etter at de har brukt opp til ti millioner kroner for å legge til rette for bygging. Nå mener han det er en selvfølge at staten må rydde opp.

- For oss er dette en naturlig konsekvens. Når de velger en annen løsning enn Bodø kommune har gjort, må de ta ansvaret. Vedtaket får konsekvenser for utbyggerne, som nå fratas muligheten til å utnytte området, sier Sivertsen.

Han mener sakens spesielle karakter gjør at kommunen står sterkt i sitt krav.

- Ikke bare har Miljøverndepartemenetet overprøvd kommunens vedtak fra 2008. De velger også å oppheve en lovlig vedtatt reguleringsplan fra 2001, sier Sivertsen.

Saltstraumen flyfoto, Knaplundsbukta

Her i Knaplundsbukta var det planlagt utbygging av 80 sjøhus.

Foto: Bodø kommune

- Når departementet har vært såpass høyt på banen og signalisert den viktige nasjonale og globale betydningen Saltstraumen har, er jeg helt sikker på at de kommer på banen, sier han.

Begrensninger

Ifølge Bodø kommune er det nå reguleringsplanen fra 1976 som gjelder for området.

- Det setter begrensinger for hvordan området kan utnyttes. I hovedsak er området regulert til jordbruksareal og friluftsområde. Det betyr også at det ikke kan bygges noe i området, sier Sivertsen.

Ikke bekymret

Utbyggerne har varslet rettslige skritt etter at de har brukt opp til ti millioner kroner for å legge til rette for bygging.

Miljøvernministeren er imidlertid ikke bekymret for erstatningskrav, og mener det ikke foreligger noen rimelige krav for erstatning.