NRK Meny
Normal

Beskylder Kystverket for dårlig saksbehandling

Miljøstiftelsen Bellona krever at Kystverket trekker tilbake tillatelsen til å skyte med seismikk utenfor Andøya.

Hvaleventyr Andøya

Bellona mener Lofoten og Vesterålen er et svært aktivt hvalforskningsmiljø og mener de burde ha blitt konsultert i saken om seismikkskyting i Vesterålen.

Foto: Kenneth Pettersen

– Seismikksøknaden må snarest sendes ut på en ny og mer omfattende høringsrunde, sier Fagrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Silje Lundberg i en pressemelding.

Norges geologiske undersøkelse står bak den planlagte seismikkskytingen som skal finne sted i september utenfor Andøya i Vesterålen. Bellona beskylder Kystverket for dårlig saksbehandling av søknaden om skyting av seismikk.

Krever ny behandling

Silje Lundberg

Fagrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Silje Lundberg ønsker en ny og mer omfattende høringsrunde.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

De har nå sendt ut et brev til Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet med krav om en ny behandling av saken.

– Vi mener søknaden har blitt behandlet på et svært tynt kunnskapsgrunnlag og høringsrunden har i beste fall vært selektiv, sier Lundberg.

Hun reagerer på at hvalforskningsmiljøet i Lofoten og Vesterålen ikke har blitt konsultert i søknadsprosessen.

– At disse ikke er konsultert viser nok en gang at denne behandlingen har vært svært mangelfull, sier hun.

Kystverket er uenig i at de har vært selektive i høringsrunden.

– Vi gjør en vurdering av hvem vi anser som de direkte berørte partene i saken, tradisjonelt vil fiskeorganisasjoner veie tungt i den vurderingen. På bakgrunn av en klage vi fikk fra Andøy Fiskarlag valgte vi å utvide mottakerne slik at hvalsafari også ble en direkte berørte part, men det betyr ikke at andre er utestengt fra å mene noe eller å få innsyn i saken, sier Havne- og farvannssjef i Kystverket, Ole Osvang.

– Ikke godt nok belyst

Bellona mener at alle dokumentene med tilknytting til saken burde ha vært tilgjengelige på nettsiden til Kystverket fra tidspunktet da søknaden ble levert.

– Dette finner vi uholdbart og kan ikke se at saken er godt nok belyst til å bli godkjent, skriver Lundberg i brevet til departementene .

Osvang er skeptisk til antydningen fra Bellona om at de har holdt dokumenter utenfor offentligheten.

– Dokumentene har hele tiden vært tilgjengelig på offentlig elektronisk postjournal. Når vi nå har fått en offentlig interesse for saken så har vi også valgt å publisere dokumentene på nettsiden vår, slik at de er tilgjengelige på en bredere plattform, sier han.

Påvirker sjøpattedyr

Seismikk skytes fra båten

Illustrasjon: Slike trykkbølger sendes ut under seismikkskyting.

Foto: Grafikk: NRK / NRK

Bellona mener seismikkskytingen kan ha negative konsekvenser for både fiskeriene og sjøpattedyrene i området.

– I området er det helårsfiske, at denne søknaden og behandlingen av den ikke går inn i denne problematikken er svært urovekkende for norsk forvaltning, skriver Lundberg i brevet til departementene.

Osvang avviser denne påstanden.

– Å framstille dette som om at det ikke er vurdert, holder ikke. Vi har et innspill fra havforskningsinstituttet som sier at «dette vil ikke være i konflikt med gyteområder i tidsrommet», sier han.

Osvang mener det er positivt at saken nå vil få en gjennomgang.

– Nå vil vi få en full vurdering av saken, og vi vil få vite hvorvidt vi har hatt en forsvarlig saksbehandling eller ikke. Vi mener at vi har gjort en god vurdering av saken, men nå må vi vente og se hva vurderingen blir.