Hopp til innhold

Kommuneoverlege: Testing på grensa vil tømme kommunen for ressurser

Ved riksgrensa på Storlien i Trøndelag må tilreisende fra røde land teste seg for korona, slik regjeringen ønsker. I Rana i Nordland blir folk henvist videre. – Vil være utrolig ressurskrevende å etablere en ny teststasjon, sier kommuneoverlegen.

Politiet stopper en bil som kommer fra Sverige på riksgrensen ved Storlien i Trøndelag.

Fra 2. januar må alle som kommer til Norge fra røde land ta en koronatest. Her kontrollerer politiet med støtte fra Heimevernet riksgrensa ved Storlien i Trøndelag.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Ved årsskiftet innførte regjeringen nye inngripende tiltak for å hindre smittespredning i Norge. Blant annet ba statsministeren folk unngå å ha besøk de to første ukene av 2021.

I tillegg er en rekke mindre grenseoverganger stengt. Alle som kommer til Norge via åpne grenser fra røde land må ta en koronatest.

Det skal i hovedsak skje på selve grensen. Men regjeringen åpner også for at testingen kan bli gjennomført et annet sted innen 24 timer etter ankomst.

Fra tirsdag morgen skal en ny teststasjon være klar på riksgrensen i Meråker i Trøndelag, forteller ordfører Kjersti Kjenes.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana kommune

Kommuneoverlege i Rana Frode Berg ønsker ikke å opprette en egen teststasjon på riksgrensen.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er krevende for en liten kommune, men vi ser viktigheten av dette og tar en for laget, sier ordføreren fra Tverpolitisk bygdeliste.

I nabofylket vil personer som reiser over grensa inn til Nordland foreløpig ikke møte den samme beredskapen.

– En testklinikk på selve grensa vil være så ressurskrevende, at jeg vurderer det som lite fornuftig, sier kommuneoverlegg Frode Berg i Rana kommune til NRK.

Kort varsel

Rana er en av fire Nordlandskommuner med grense til utlandet.

I Narvik er det planer om å etablere en teststasjon i løpet av uka, mens personer som reiser inn til Norge via Umbukta i Rana blir registrert og henvist til den kommunale teststasjonen i Mo i Rana.

– For det første fikk vi veldig kort varsel på å iverksette en teststasjon. For Rana sin del vil det kreve dessuten kreve 14 årsverk å drifte en teststasjon på grensen døgnet rundt.

Til sammenligning har den interkommunale legevakten for nabokommunene Rana og Hemnes, som dekker 31.000 innbyggere, 11,5 årsverk, legger Berg til.

– Kan ikke være sikker på at de tester seg

Rana er en av kommunene som har hatt flest smittetilfeller i Nordland.

Blant annet avdekket kommunen tilfeller av en mutert og mer smittsom variant av koronaviruset. Likevel mener Berg de har en god beredskap, selv om ikke de ikke legger opp til å teste folk på grensa.

– Vi har en testklinikk fra før, og alle som passerer grensen og følger E12 inn i landet er nødt til å passere Mo i Rana der klinikken ligger, uansett hvor de skal i landet.

– Men kan du være sikker på at folk tester seg der, om de slipper å ta testen ved grensa?

– Det kan vi ikke være sikker på. Men koronatesten er regnet som helsehjelp, og helsehjelp skal i utgangspunktet være frivillig. Det betyr at vi kan ikke teste folk med tvang uansett hvor teststasjonen står.

Mo i Rana

Mo i Rana.

Foto: Ola Helness / NRK

Får hjelp av pensjonister

Ved Bjørnfjell planlegger Narvik kommune å etablere en teststasjon ved riksgrensa i løpet av uka. Selv om det er krevende å få til, sier beredskapsansvarlig i Narvik kommune Iris Bartholsen.

– Vi har fått frist på oss til 12. januar, og vi bruker denne uken på å planlegge og bestille materiell. Vi håper å være på plass denne uka, vi skal i alle fall greie å holde oss innen fristen.

iris bartholsen i Narvik kommune

Iris Bartholsen i Narvik kommune.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / nrk

Narvik kommune regner med at de vil trenge 18–20 personer for å lykkes med døgnkontinuerlig drift av teststasjonen, men opplever at mange vil hjelpe til.

– Vi vet vi får noe fra Sivilforsvaret. Resten er pensjonister med helsebakgrunn som har meldt seg, og personell vi har flyttet på i kommunen.

Regjeringen advarer om at personer fra røde land som bryter testplikten kan bli straffet med bøter. Berg sier alle som kommer inn i landet må oppgi personalia og hvor de skal oppholde seg.

– Det er personene som krysser grensen som har en plikt. Det viktigste er da at vi sørger for at det er et tilbud, som gjør at folk kan utføre sin plikt når de har passert grensen i løpet av de første 24 timene, sier Berg.

grensekontroll på bjørnfjell.

Grensekontroll på Bjørnfjell.

Foto: Frida Brembo-Egilsrud / nrk

Henter folk fra hele kommunen

I Trøndelag er smittepresset stort. Allerede etablerte teststasjoner i kommunene er under kraftig press.

Ordfører Kjersti Kjenes i Meråker kommune

Tar en for laget: Ordfører Kjersti Kjenes sier det koster å opprette en teststasjon på riksgrensa i Meråker.

Foto: Meråker kommune

Derfor tar nå Meråker kommune nå fatt på den nye oppgaven fra regjeringen.

– Vi får på plass en teststasjon fra i morgen tidlig klokken 08, som er åpen til klokken 22. Vi ser viktigheten av å gjøre dette, og gjør det også for å avlaste andre, sier Kjenes.

– Hvordan klarer dere å finne folk til å løse det?

– Det koster mye, men vi tar i bruk omstillingsvillige ansatte med helsebakgrunn fra ulike sektorer. Det er en dugnad, men per nå tror jeg bare vi mangler én person.

Må oppgi personalia og oppholdssted

I dag ble alle som passerte riksgrensa i Trøndelag henvist til teststasjonen på Værnes, forteller politibetjent Aleksander Johnsen Felløy.

Grensekontroll ved Storlien i Trøndelag

– De aller fleste er glade for den jobben vi gjør, men så er det noen som skulle ønske at vi ikke sto her. Alt i alt er folk veldig fornøyde, sier politibetjent Aleksander Johnsen Felløy.

Foto: NRK / Jøte Toftaker

– Det er derfor vi har disse skjemaene, hvor vi registrerer personalia og hvor de som kommer skal oppholde seg.

– Og om de tester positivt, og ikke har testet seg, da kan vi gå tilbake til skjemaene og se, sier han.

Det er imidlertid enkelte unntak fra testplikten. Barn under 12 år trenger ikke teste seg.

Det gjøres også noen unntak for blant annet personer i kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater.

Krever mer penger til kommunene

Obligatoriske tester av alle som kommer over grensa er et fornuftig tiltak, mener stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg fra Frp.

Han er imidlertid opptatt av at kommunene får dekket sine økte utgifter, når de må gjennomføre flere tester.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Frp-politiker Kjell Børge Freiberg mener kommunene må få kompensert økte utgifter, når alle som kommer inn i landet skal testes.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det var på høy tide regjeringen innførte obligatoriske tester ved grensepassering og det er bra. At Statsforvalteren (Fylkesmannen) ikke bekrefter at kommunene får dekket de faktiske kostnader dette vil belaste de kommunale budsjettene med reagerer jeg på.

I et brev til helseministeren ber han nå om en bekreftelse på at regjeringen dekker ekstrautgiftene for kommunene.

– Dette er et statlig pålegg og jeg forventer at regjeringen bekrefter at kommunene dette gjelder får kompensert dette fullt ut. Om ikke vil Frp følge dette opp i Stortinget.

– Lite hensiktsmessig

Den siste uken har 3.380 personer fått påvist smitte i Norge, og myndighetene er bekymret.

I Nordland er det fortsatt relativt lite smitte, men mange frykter spredning når flere tusen utenlandske arbeidere kommer til landsdelen i forbindelse med vinterfisket de neste månedene.

I grensekommunen Rana venter de fortsatt på en avklaring på når de kan starte vaksinering. Å opprette å ny teststasjon på grensa nå vil være lite hensiktsmessig, sier kommuneoverlegen.

– Når vi utfører en test tar det uansett to døgn å få svar på den. Derfor virker det litt rart at testen må gjøres på grensen, og at det ikke kan vente i 30 minutter.

Han understreker at han likevel støtter tiltaket om testing av alle som passerer grensen, men sier kommunene må få mulighet til å lage løsninger som er gjennomførbare.

– Det er viktig å fange opp smitte som passerer grensen så raskt som mulig. Men de som passerer grensen skal jo også i karantene, og ikke ferdes ute blant andre de første 10 dagene etter at de har kommet til landet. Da må det holde at de får tatt den testen så raskt som mulig, og innen 24 timer etter ankomst.