Kontrolltelling på Værøy: – Små feil uten betydning

I kveld ble alle stemmene i Værøy kommune talt på nytt. Resultatet av kontrolltellingen viste noen små feil, men ingen med betydning for valgresultatet.

Værøy i Lofoten

På øykommunen Værøy i Lofoten ble alle stemmene talt om igjen.

Foto: Jon Olav Larsen

I går skrev NRK om Værøy kommune som har bestemt seg for å telle stemmene på nytt. Totalt åtte personer talte under kveldens kontrolltelling av stemmesedlene i Værøy

– Vi talte flere ganger, og vi fant dessverre en slengerfeil og en kryssfeil, men avvikene får ingen betydning for valgte- og vararepresentantenes rekkefølge i kommunestyret, forteller Jill Arntsen fra valgstyret.

Fornøyde med tellingen

Susan Berg Kristiansen fra Værøylista

Susan Berg Kristiansen fra Værøylista tvilte ikke på tellingen, men ønsket en omtelling på grunn av små marginer for valgresultatet.

Foto: Privat

Arbeiderpartiet og Værøylista henvendte seg til valgstyret og ba om at stemmesedlene telles på nytt. Årsaken var at de mente det var svært små marginer som skilte mandatfordelingen.

– Vi ønsket at det skulle telles to ganger da vi så at kun én stemmeseddel skilte mandatfordelingen, forteller Susan Berg Kristiansen fra Værøylista.

Utregningen Arbeiderpartiet og Værøylista har sett på støttes også av valgeksperter i Poll of Polls. Beregningene deres viser at kun en stemme skilte på at Værøylista og Felleslista ville fått fire mandater hver. Men slengerne var ikke tatt med i denne beregningen.

– Poll of Polls beregninger viser små marginer, men det er fordi de ikke har tatt med slengerne. Inkludert slengerne måtte vi ha talt feil på seks stemmesedler, sa Arntsen til NRK i går.

Små marginer eller ikke, kontrolltellingen viste at valgnattas resultat fra Værøy kan stå.

– Kontrolltellingen ble gjennomført på en veldig flott måte, og vi er svært fornøyde med at det ble gjort, sier Kristiansen.

Talte alle stemmene på nytt

Her telles stemmene på nytt av to representanter fra hver liste.

Foto: Hege Tangen Christensen

Ønsket å fjerne tvilen

Varaordfører i Værøy Jill Arntsen

Jill Arntsen fra valgstyret mener det var viktig å telle på nytt når det ble forespurt.

Foto: Hege Tangen Christensen

Til tross for at valgstyrets frist for å klage på gjennomføring av valget gikk ut dagen før henvendelsen fra partiene ble datert velger styret å telle på nytt.

– Valgstyret valgte å telle på nytt for å få bort all usikkerhet. Vi er en liten øy som skal samarbeide i fire år, og da er det greit å få bort all usikkerhet, sier Arntsen.

Etter tellingen var valgstyret glade for at resultatet var riktig, til tross for de små feilene.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at det ikke var noen feil, men vi er mennesker så det er sånt som kan skje. Så lenge listestemmene er korrekte er vi fornøyde, forteller Arntsen.

Hvem som blir ordfører i Værøy vil bli kjent 15. oktober.