Kongen åpner hovedkvarter

Etter en lang politisk drakamp er nå alt klart for åpning av det nye hovedkvarteret for forsvaret, og det blir fest når Kongen i dag kommer til Bodø.

Kong Harald til Reitan

I dag åpner HM Kongen Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Foto: NRK

Langt inne i fjellet på Reitan ligger forsvarets 15000 kvadratmeters store operative hovedkvarter.

Følger hele verden

Reitan
Foto: Helge Lyngmoe / NRK

I et av rommene inne i fjellet ligger «Joint Operation Center». Herfra kan forsvaret følge alt norske styrker foretar seg rundt om i verden – fra de kystnære områdene til forsvarets aktivitet i Afghantistan og Afrika.

LES OGSÅ: Klar for framtida

Ved hjelp av datamaskiner og vegger fulle av store skjermer vises all trafikk i lufta og sjøen. På Reitan i Bodø skal omlag 500 sivile og militært personell ha sitt arbeid når alt er klart.

Kongelig åpning

Det har vært en lang politisk drakamp i forkant av åpningsfesten. Stortinget vedtok 2008 at Forsvarets operative hovedkvarter (FOHK) skulle flyttes fra Stavanger og nordover .

Da vedtaket var gjort startet arbeidet umiddelbart med å forberede Reitan til å huse hovedkvarteret. I dag er alle stillinger besatt. Noen har allerede begynt og andre kommer gradvis frem mot august 2010.

Prislappen for å flytte fra Jåttå til Reitan i Bodø er beregnet til 452 millioner kroner.

Reitan

Langt inne i fjellet ligger hjertet til Forsvarets operative hovedkvarter.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

I dag er det offisiell åpning av FOHK på Reitan. Hans Majestet Kong Harald kommer til Bodø, og i tillegg blir det oppvisning av de ulike forsvarsgrenene.

Drillkorps og kystvakta

Folk som er ute i sentrum av Bodø vil merke at forsvaret er i byen. Det skal være oppvisning med F16-fly, HM Kongens garde skal ha drilloppvisning i byen og Kongen skal inspisere soldatene.

Se bildene fra Reitan

Senere på kvelden inviteres byens befolkning på gratiskonsert i kulturhuset med HM Kongens garde musikkorps.