Hopp til innhold

Kommuner i nord nekter å oppheve «søringkarantene»

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber norske kommuner om å oppheve sine lokale, strenge koronaregler. Nå varsler flere kommuner at de ikke vil følge oppfordringen.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Senterpartiet) Fauske

Fauske kommune i Nordland varsler søndag ettermiddag at de ikke kommer til å endre sine lokale regler. – Det er fremdeles økning i antall smittetilfeller i Trøndelag og sørover, sier ordfører Marlen Rendall Berg (Sp)

Foto: Fauske kommune

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen oppfordrer kommuner til å oppheve sine lokale, ekstra strenge koronatiltak, men understreker samtidig at man ikke vil bruke ikke tvang.

Det kom fram på en pressekonferanse søndag klokka 18.

En rekke kommuner, blant dem Tromsø, Alta og Bodø, har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler.

Begrunnelsen har vært et behov for å unngå smittespredning, som vil kunne overbelaste helsevesenet lokalt.

Sier nei

Fauske kommune i Nordland varsler søndag ettermiddag at de ikke kommer til å endre sine lokale regler.

– Av smittevernfaglige hensyn vil vi holde oss til karantene for dem som kommer sør for Nordland. Det er fremdeles økning i antall smittetilfeller i Trøndelag og sørover, sier ordfører Marlen Rendall Berg (Sp).

Hun håper andre kommuner i nord vil følge samme praksis som Fauske.

– Det hjelper lite om noen kommuner åpner opp, sier hun.

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen mener at kommunen informerer veldig godt og at folk har forståelse for at kommunen gjør dette.

Foto: Oda Viken / NRK

I Nord-Norges største kommune, Tromsø, er ordføreren tydelig på at ikke vil endre på sine lokale regler og retningslinjer.

– Vi vil ha mindre trafikk til Tromsø fra sør for Dovre. Vi vil heller ikke risikere å utfordre kapasiteten på UNN. Det er et sykehus for hele landsdelen, og det må vi ta vare på, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Han mener kommunen allerede forholder seg til veilederen, og avviser at de lokale karantenereglene har konsekvenser for næringslivet.

– Vi har en veldig god dialog med næringslivet. Vi har hatt videomøter med mer enn 30 næringslivsaktører, og jeg har snakket med flere av dem. Det er ingen konflikt med næringslivet i Tromsø i forhold til de lokale karantenereglene.

Wilhelmsen legger til at Tromsø kommune vil, på lik linje med regjeringen, gjøre en ny vurdering av de lokale tiltakene etter påske.

Ingen endring i Finnmark

Båtsfjord 2019

Båtfjord har karantenepåbud for innreisende fra utenfor Øst-Finnmark.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

I Finnmark sier ordførere i Båtsfjord, Alta og Vardø at de ikke vil endre sine vedtak.

– Vi har tatt hensyn til næringslivet. Vi har satt liv og helse første slik som Høie åpnet med, også har vi sørget for at næringslivet går rundt, sier Båtsfjord-ordfører Ronald Wærnes (Sp).

Også i Alta, en av Finnmarks største kommuner, holder fast på lokale vedtak, som har karantenepåbud for alle som kommer sør for Dovre.

– Alta kommune kommer til å holde fast i det vedtaket vi har gjort og opprettholde karantene i de syv dagene som vedtaket gjelder, sier ordfører Monica Nilsen (Ap).

Vardø-ordfører Ørjan Jensen (MDG) sier de kommer til å fortsette med lokale karanteneregler.

– Vi har ingen smitte her, mens episenteret for smitte er i Oslo-området, så jeg syns det er naturlig at man har litt forskjellige karanteneregler.

– Må avgjøres politisk

Remi Solberg (Ap) er leder for Lofotrådet.

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy er også leder i Lofoten regionråd.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Lofoten, Vesterålen og Salten har også innført strenge regler, men der er det tilreisende fra fylker sør for Dovre som automatisk må i karantene.

– Vi kommer ikke til å gjøre noen endringer før kommuneoverlegene i kommunene i Lofoten har sagt sitt. Skal vi oppheve våre regler, må det også behandles i kommunestyret, sier ordfører Remi Solberg i Vestvågøy.

Også i Bodø blir det opp til politikerne i bystyret om hvorvidt de strenge reglene skal oppheves.

– Kost-nytte- effekten må vurderes hele veien. Dette blir en beslutning som fattes av bystyret etter faglige råd fra smittevernoverlege og kriseledelse, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap).

NHO advarer kommunene

Tunnelboring på Grytøya

Entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS er et av mange selskap som rammes av den såkalte søringkarantenen.

Foto: Stian Klaussen

Høie åpnet i dag opp for at kommunene kan fatte lokale smittevernbestemmelser når dette vurderes nødvendig lokalt.

Det liker arbeidsgiverorganisasjonen NHO dårlig. De mener lokale ekstratiltak kan komme i veien for arbeidslivet. Og gi store konsekvenser for næringslivet.

En bedrift som er rammet av «søringkarantenen» er Norges eneste produsent av jernmalm. Med 300 ansatte har Rana Gruber en omsetning på om lag en milliard kroner.

Nå om dagen er det bare halv kapasitet i dagbruddet ved Storforshei i Rana.

Årsaken at Rana er av 124 av 356 norske kommuner som har innført det som er blitt omtalt som søringkarantene.

Dette har gjort transport av varer og arbeidskraft over kommunegrensene vanskelig for næringslivet.

Frode Nilsen administrerende direktør, Leonhard Nilsen & Sønner AS

NULL LOGIKK: Frode Nilsen er administrerende direktør, Leonhard Nilsen & Sønner AS.

Det er entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS som eier Rana Gruber. Administrerende direktør Frode Nilsen sier at «søringkarantenen» får store konsekvenser.

– Våre maskinførere jobber på anlegg langt unna folk på hver sin maskin. Det er vel få steder det er enklere å ha full kontroll enn nettopp her, sier Nilsen.

Årsaken at Rana Gruber, som ellers i bygg- og anleggsbransjen har ansatte fra hele landet, som betyr at mange arbeidstakere ikke kommer seg på jobb uten å bli satt i karantene.

I dag ble industrilederen delvis bønnhørt.

Åpner døra på gløtt

Rana Rådhus

Blant de strengeste kommunene i Norge har vært Rana i Nordland, som har automatisk karantene for alle tilreisende i Norge, med unntak av nabokommunene på Helgeland.

Foto: Billy Jacobsen

Etter pressekonferansen med helseministeren har Rana kommune bestemt seg for å åpne døra på gløtt.

De beholder «søringkarantenen», men åpner for at det kan innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene i særskilte tilfeller.

Det er Frode Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner fornøyd med.

– Våre ansatte fra Nord-Norge kan få komme inn på jobb i Rana. Da er vi fornøyde i det korte bildet selv om nord/sør-problematikken ikke er løst enda, sier han til NRK.