Hopp til innhold

Ble suspendert etter et snaut år i jobben – får 1,3 millioner for å si opp

Ordføreren mente arbeidsmiljøet var så dårlig at han valgte å suspendere kommunedirektøren. Nå opphever kommunen omtalt som «Norges Monaco» suspensjonen – og betaler ut erstatning.

Gunnstein Flø Rasmussen.

Gunnstein Flø Rasmussen er ferdig som kommunedirektør i Bø etter et snaut år i jobben.

Foto: Mareno Leonhardsen / Bladet Vesterålen

Bø kommune er kanskje mest kjent for sine skattestunt for å tiltrekke seg millionærer til kommunen, og som har gitt dem kallenavnet «Norges Monaco».

Men nå har kommunen selv fått en sak på bordet som koster millioner.

Kommunen har inngått en sluttavtale med kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen, som til nå har vært suspendert siden april.

Kommunedirektøren får full lønn ut august i år, og en etterlønn på 1,125 millioner kroner.

I tillegg får han 150.000 kroner som oppreisning for «ikke-økonomisk skade», samt at kommunen dekker advokatutgifter i forbindelse med saken.

I sluttavtalen oppheves suspensjonen som kommunestyret ila kommunedirektøren, og kommunen beklager belastningen dette har medført Flø Rasmussen.

NRK har sett sluttavtalen mellom kommunen og den avgåtte kommunedirektøren.

– Jeg er ikke enig i suspensjonen. Jeg mener denne avtalen viser at kommunestyret ikke har hatt grunnlag for å suspendere meg, sier Flø Rasmussen til NRK.

Ble suspendert av kommunestyret

I slutten av april besluttet kommunestyret i et ekstraordinært møte å suspendere kommunedirektøren.

– Jeg beklager at det ble nødvendig å vedta suspensjon, sa ordfører Sture Pedersen i en pressemelding.

Kommunen ville ikke gi ytterligere informasjon om hvordan kommunedirektøren ble suspendert.

Bø kommune

Skulpturen Mannen fra havet skuer over Bø kommune ytterst i Vesterålen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men ifølge Kommunal Rapport, var det ni punkter som førte til at Flø Rasmussen ble suspendert.

De innebærer blant annet:

  • Kommunedirektøren behandlet ikke et alvorlig varsel rettet mot økonomidirektøren, og fulgte heller ikke opp dette på tilstrekkelig måte.
  • Økonomiavdelingen skal ha hatt store arbeidsmiljøproblemer.
  • Regnskapet for 2022 ble ikke levert i tide.
  • Tilstedeværelse og ferieavviklingen for økonomisjef og kommunedirektør har vært mangelfull.
  • Økonomisjefen og kommunedirektøren har iverksatt endringer av en del administrative regelverk uten at dette var klarert politisk.
  • Kommunedirektøren har godkjent svært store overtidskostnader for økonomisjefen.

I tillegg vises det til at ordfører har forsøkt å ta opp ting med kommunedirektøren, uten at dette har ført frem. I tillegg har man fra politisk hold mistet tilliten til kommunedirektøren og jobben han utførte.

– Ikke grunnlag for suspensjon

Konfrontert med punktene fra Kommunal Rapport, sier Flø Rasmussen at flere av disse kan forklares.

– Men jeg ønsker ikke gå inn i den diskusjonen nå. Når de nå har opphevet suspensjonen, viser det at det ikke er grunnlag for å suspendere meg.

– Opplevde du selv at det var et dårlig arbeidsmiljø i Bø kommune?

– Jeg tenker at det var et helt normalt arbeidsmiljø, hverken til eller fra.

Les også: Har blitt rik på millionærer som har flyttet til kommunen – må gi bort nesten alt

Vesterålen torskeslakteri i Bø
Vesterålen torskeslakteri i Bø

– Mange vil kanskje tenke at 1,3 millioner kroner er en solid sum. Hva tenker du om det?

– Ser man på tilsvarende kommunedirektørers avtaler, ligger det innenfor normalen. Men det som er viktig er de 150.000 kronene i oppreisningserstatning. Det er den jeg mener viser min sak godt.

Han sier at hele saken er kjip, og sier at det er mange gode og smarte folk han har jobbet med.

– Det er ikke en total svartmaling av kommunen.

– Hvordan var samarbeidet med ordføreren?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Sture Pedersen (H)

Sture Pedersen er ordfører i Bø kommune for Høyre.

Foto: Barbro Andersen

Ordføreren: Tok meg friheter

Ordfører Sture Pedersen (H) sier til NRK at kommunen har vært opptatt av å få en ryddig avslutning på arbeidsforholdet.

– Han sier opp og vi trekker suspensjonen. Jeg har lagt nøye vekt på at vi skulle være ryddig.

– Du har tidligere sagt at du tok deg noen friheter da kommunedirektøren ble suspendert?

– Det er helt korrekt. Det har jeg også fått kritikk for. Men jeg innrømmer at jeg gikk langt inn i administrasjonen for å prøve å bidra til å rydde i dette. Det endte opp med suspensjon av kommunedirektøren. Det er riktig at jeg gikk langt inn i administrasjon, men det følte jeg var riktig.

Les også: Har blitt rik på millionærer som har flyttet til kommunen – må gi bort nesten alt

Vesterålen torskeslakteri i Bø
Vesterålen torskeslakteri i Bø

På spørsmål om hva det var med arbeidsmiljøet som gjorde at han måtte gripe inn, sier Pedersen at han ikke kjenner alle detaljene.

Men jeg ble kontaktet av ansatte i kommunen som følte de ikke hadde det helt bra, og da sa jeg at vi måtte undersøke dette.

– Nå er alt oppe og avgjort? Har dere betalt 150.000 for å unngå en rettssak?

– Nei, men kommunen er fornøyd med denne avtalen.