Klara Klok inne på statsbudsjettet: – En delt seier

Regjeringen har funnet plass til den populære ungdomstjenesten i statsbudsjettet for neste år.

Hild-Marit Olsen og Klara-klok.no

Det er Nordland fylkeskommune som driver tjenesten. Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild Marit Olsen, er fornøyd med plass i statsbudsjettet, men sier kampen ikke er over.

Foto: Sigurd Steinum/Klara-klok.no / NRK/Skjermdump

På nettstedet, som blir drevet av Nordland fylkeskommune, kan barn og unge anonymt stille spørsmål om blant annet kropp og helse, og få svar fra helsepersonell.

– Jeg tar det som en gladnyhet. Vi er nå i ferd med å gå over fra å drive et prosjekt, til en mer trygg, fast drift, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune, Hild Marit Olsen, til NRK.

Hun er politisk ansvarlig for den populære, nasjonale helsespørretjenesten, som lenge sto i fare for å måtte stenge etter 14 års drift. Årsaken var store kutt i overføringene fra Helsedirektoratet.

– En delt seier

Olsen har tidligere krevd at tjenesten får fast plass i statsbudsjettet. Nå har hun delvis fått viljen sin, for regjeringen har satt av 1,7 millioner kroner til driften for neste år.

– Vi oppfatter dette som en delt seier, men vi må jobbe videre for en finansiering. Vi prøver nå å finne ut hva dette betyr, men vi vet at vi trenger elleve millioner årlig for å opprettholde driften.

Nordland fylkeskommune er for tiden i dialog med Helsedirektoratet om hvordan tilbudet skal sikres neste år, og jobber samtidig med å sikre videre drift etter 2015.

(artikkelen fortsetter under)

Spørresiden Klara Klok

Klara Klok er et lavterskeltilbud for ungdom og har barn og unge i aldersgruppen 10–25 år som hovedmålgruppe. Spørsmålene blir besvart av et bredt sammensatt fagpanel.

Foto: Skjermdump: Klara-klok.no

Storstilt redningsaksjon

Tjenesten har stor tillit blant barn og unge, noe over 5,6 millioner besøk i 2013 dokumenterer. Databasen inneholder i dag om lag 500.000 spørsmål og svar.

Hensikten med lavterskeltilbudet er å gi god informasjon og veiledning blant annet om temaene psykisk helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet.

Nordland fylkeskommune søkte om 10.223.708 kroner i tilskudd for driftsåret 2014, men ble tildelt 6.674.000 kroner. I 2013 fikk Klara Klok et tilskudd på 9.400.000 kroner. Årets bevilgning er med andre over 2,7 millioner kroner lavere enn fjorårets tilskudd.

Ble reddet i sommer

Men i juli ble det kjent at Helsedirektoratet gikk inn med ekstra midler for å sikre at tjenesten ble drevet videre.

– Nå er jeg veldig glad og har sluppet jubelen løs. Helsedirektoratet går inn med 4,2 millioner kroner i ekstra tilskudd til Klara Klok, sa Hild-Marit Olsen til NRK den gang.