Klager på dårlig vei etter at buss blåste 20 meter ut på jorde

Busselskapet som kjørte av veien med 40 engelske turister, skylder på sterke vindkast og dårlig veidekke. Vegvesenet er sterkt uenig i at veien er dårlig.

Buss ble blåst av veien

Bussen blåste av E10 og havnet 20 meter ut på ei slette, stående på hjulene.

Foto: Politiet, Midtre Hålogaland politidistrikt

14. mars i år kjørte en buss, med 40 engelske turister om bord, av veien på grunn av kraftig vind ved utgangen av Raftsundtunnelen i Hadsel kommune i Nordland. Fem personer ble skadd i ulykken.

Det var kraftig vind i området som følge av ekstremværet «Kyrre».

Bussen kom fra selskapet Arctic Buss Lofoten.

Kritisk til veistrekningen

Etter en gjennomgang av hendelsen kommer busselskapet med innspill til flere tiltak for å redusere risikoen for at det skal skje igjen.

– Sterke vindkast forårsaket at bussen blåste av veien. Det er også forkastninger i veidekket som vi mener har medvirkende årsak, skriver daglig leder, Sveinung Johansen, i et brev til Statens vegvesen.

En annen buss fra et annet selskap skal også ha blåst av veien på samme sted bare to måneder tidligere.

– Vi ber om at dere ser på deformasjonen i veidekket, samt vurderer rekkverk langs strekningen og om det er mulig med et varslingssystem for sterk vind inne i tunnelen.

Raftsundtunnelen

Sea King-helikopteret som ble sendt fra Bodø kom seg ikke frem til ulykkesstedet på grunn av dårlig vær og mye vind.

Foto: Geir Svendsen

Statens vegvesen: – Sterkt uenig

I slutten av oktober får selskapet svar fra Statens vegvesen.

Fareskilt: Sidevind

Vegvesenet vurderer å henge opp fareskiltet for sidevind i Raftsundtunnelen.

– Når det gjelder påstanden om at veibanen er medvirkende årsak til en ulykke, er vi sterkt uenig i dette og mener at veistandarden er fullt ut akseptabel på denne strekningen, skriver vegvesenet.

Det er et 100 meter langt rekkverk ved utgangen til tunnelen.

– Sideterrenget er av en slik art at vi ikke vil forlenge rekkverket på nåværende tidspunkt.

Men vegvesenet er enig i at vindforholdene kan varsles bedre.

– Vi vil vurdere å skilte dette med fareskilt for sidevind før man kommer ut av Rafsundtunnelen.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Bussulykke Raftsundtunnelen» i nytt vindu