Klager inn avslag på asylmottak

Andøy kommune vil klage UDI inn for klagenemda for offentlige anskaffelser, etter at direktoratet skrinla planene om et kommunalt drevet asylmottak i kommunen.

Militærleiren i Skarsteindalen

Skarsteindalen: Andøy kommune planla å etablere asylmottak i den tidligere militærleiren i Skarsteindalen.

Foto: NRK

Lenge så det ut som Andøy kommune skulle få etablere et mottak i Skarsteindalen, men UDI trakk seg fra prosessen fordi de mente mottaket ble for dyrt.

I dag skal kommunen i samtaler med advokat fra KS for å forberede klagesak.

- Vi ønsker å få slått fast hvorvidt UDI kan opptre på den måten som de har gjort i denne konkrete saken, sier ordfører Jonni Solsvik (H) i Andøy.

Ordførar i Andøy kommune Jonni Solsvik

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy kommune.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Millionbeløp fra UDI til planlegging

Andøy kommune jobbet over lengre tid med å forberede et asylmottak i Andøy.

- Utgangspunktet er at dette var en henvendelse fra UDI, med et ønske om å få et kommunalt drevet asylmottak i Skarsteindalen, og at UDI da hadde de nødvendige fullmakter til å gå til direkte kjøp av slike tjenester hos Andøy kommune.

De bevilget sågar 1,4 millioner kroner for at vi skulle planlegge et slikt mottak, sier Solsvik.

UDI gir Andøy millionstøtte

Alt lå til rette for at den nedlagte militærleiren i Skarsteindalen kunne rustes opp til å bli asylmottak med plass til flere hundre asylanter.

Kan få Norges største asylmottak

- UDI gikk bort fra direkte innkjøp

Jonni Solsvik mener at UDI endret forutsetningene underveis.

- Da vi hadde gjort det, fant UDI ut at de ikke kunne stå ved at de kunne gjøre direkte innkjøp. De mente at dette måtte konkurranseutsettes likevel. Og da de gjorde det, så endret man nok litt på utgangspunktet, men i alle fall så ga Andøy kommune et tilbud, i tråd med de utredningene vi hadde gjort. Og det var det eneste tilbudet som ble sendt inn på det aktuelle asylmottaket, og det tilbudet forkastet UDI, uten at vi kom i en situasjon hvor vi faktisk forhandlet om innholdet, sier Solsvik.

Høyre-ordføreren har også fått støtte fra Erna Solberg, som er Kritisk til asyl-nei fra UDI .