Kan få Norges største asylmottak

Andøy kommune og Utlendingsdirektoratet(UDI) forhandler nå om opprettelsen av et asylmottak i en gammel militærleir. Mottaket skal kunne at imot 1000 asylsøkere.

Asylsøkere

Illustrasjonsfoto: Andøya i Nordland ønsker å ta imot 1000 asylsøkere

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Et asylmottak i den gamle militærleiren i Skarsteindalen på Andøya kan bli Norges største asylmottak med 500 plasser. Om det viser seg at dette blir vellykket vil de vurdere å doble antallet, og ta imot 1000 asylsøkere.

- Vi kommer til å starte med 500 plasser, vellykketheten av driften vil avgjøre om vi øker antallet til 1000 plasser, forteller direktør i UDI region nord Bjørn Fridfeldt.

Fridfeldt mener at Andøy kommune har de erfaringene som trengs for å kunne ta imot så mange asylsøkere.

- Andøy hadde et asylmottak som ble nedlagt i 2004 og kommunen ser lyst på å få et nytt. Jeg opplevde et uhyre positivt og engasjert formannskap på møtet vi hadde i går, forteller Fridfeldt.

Driften av et slikt mottak vil koste mellom 20 og 25 millioner kroner, og det kan bli opptil 25 arbeidsplasser der i første omgang.

Nord-Norge

Det kommer stadig flere asylsøkere til landet, og Bjørn Fridfeldt forteller at det er de nordligste kommunene som er mest positiv til å ta imot søkerne.

- Vi har veldig mange positive kommuner her og det er ikke noe problem å få tak i anlegg, samtidig som kommunene med.

Vil ta i mot fleire asylsøkarar

Skeptisk?

Ifølge Fridfeldt har det ikke vært noen negative tilbakemeldinger til asylmottaket. Mange personer og bedrifter har tatt kontakt fordi de vil hjelpe til. Dette tolker han som velvilje fra befolkningen i Andenes.

- Jeg sakket med ordføreren som hadde vært i kontakt med flere privatpersoner som kom med positive tilbakemeldinger. Andre tok kontakt gjennom jobben sin, og ønsket å jobbe for asylmottaket. Hovedsakelig har dette vært lærere, forteller han.

Fridfeldt sier at asylmottaket bør bli ferdig på kort tid og håper på fortgang i saken.

Kommunen og UDI forhandler nå om størrelse og pris på mottaket.

Her kommer det nye asylmottak