Hopp til innhold

Kjørte over 100 mil for å berge estisk vogntog

I tre dager sto vogntoget fra Estland fast på E6 i Nordland i påvente av hjelp hjemmefra. – Dette er antageligvis historisk i nordnorsk sammenheng, sier vegvesenet.

Estisk vogntog satt fast på E6 nord for Mosjøen

Tre dager etter at det estiske vogntoget satt seg fast, kom hjelpen hjemmefra. Likevel måtte det lokale bilbergere til for å få kjøretøyet opp fra grøfta.

Foto: Eskil Heide

Historien om bergingsforsøket startet på fredag forrige uke. Da kjørte et estisk vogntog seg fast på E6 noen kilometer nord for Mosjøen i Nordland.

– Vogntoget ble stående på siden av veien og sperret ikke trafikken. Vi hadde så mye å gjøre at vi lot det stå, forteller bilberger Eskil Heide i Helgeland bilberging til NRK.no.

Heide tenkte ikke noe mer over vogntoget og hørte heller ikke noe om at det trengte berging. Det var før han fikk en telefon fra Statens vegvesen mandag denne uken.

– En av våre ansatte hadde kjørte forbi og oppdaget at en utenlandsk bergingsbil var i full gang med berging. Men de hadde ikke varslet vegtrafikksentralen og hadde heller ikke satt opp noen form for skilting. De sperret hele veien, sier seksjonsleder Ole Johan Bogfjellmo Statens vegvesen region nord.

– Ikke varseltrekant en gang

Representanten fra vegvesenet forsøkte å kommunisere med estlenderne så godt han kunne, men kommunikasjonen var ikke enkel. Til slutt tilkalte han politiet og fikk rekvirert bilberging fra Helgeland bilberging.

– Vi kom til stedet og tok med oss vogntoget. Det var åpenbart at disse karene ikke hadde berget noen biler i Norge før. Det var ikke så mye som en varseltrekant å se, sier bilberger Heide.

(artikkelen fortsetter under)

Estisk vogntog fast på E6 nord for Mosjøen

Mandag var Helgeland bilberging på plass for å hente vogntoget opp av grøfta.

Foto: Eskil Heide

Han forteller at estlenderne manglet alt av kurs for å drive bilberging i Norge.

– Hvorfor tror du at de kom hele den lange veien?

– Det skal visstnok ha vært et estisk forsikringsselskap som hadde sendt av gårde bergingsbilen. De har vel gjerne håpet å spare noen kroner.

– Har du opplevd noe lignende?

– Det er ikke uvanlig at de kommer og henter vogntog som allerede har blitt berget, bilvrak og sånt. Men at de kommer fra utlandet for drive med bilberging er helt uvanlig, sier Heide.

Ole Johan Bogfjellmo i vegvesenet bekrefter det uvanlige i situasjonen.

– Dette er antagelig historisk i nordnorsk sammenheng. Hvorvidt det har skjedd sørpå vet jeg ikke, sier han.

– Vil som regel være helt uaktuelt

Men rent juridisk er det ingenting i veien for at utenlandske bilbergere opererer i Norge, så lenge de har tillatelsene i orden.

– Vi ser ingen hindring i at en utenlandsk bergingsbil kommer over grensa for berge et enkelt kjøretøy. Jeg finner ingen bestemmelser som sier at det ikke skal være lov, sier Fritz Karlsen.

Han er til daglig sjef for vegvesenets kontrollører på veiene i Nord-Norge. Men Karlsen mener det i de aller fleste tilfeller uansett vil være helt uaktuelt.

– Hvis denne bilen hadde stått til hinder for trafikken, hadde vi kunnet begjært fjerning, og da skal det skje fort. Vi venter ikke på en bergingsbil flere hundre mil borte, sier han.

Selv om vegvesenet ikke har hørt om et lignende tilfelle tidligere, utelukker de ikke at praksisen kanskje er vanligere enn man tror.

– De fleste kjøretøy blir jo fjernet uten at vi møter opp og krever at de blir fjernet. Sånn sett kan det jo være at noe sånt skjer fra tid til annen. Det handler sikkert om økonomi, uten at jeg vet hvor mye det er å spare på å sende hjelp hjemmefra.