NRK Meny
Normal

Kjenner seg ikke igjen i mistanker om juks

De som tar imot fisken mener feilregistrering av fangst er mulig, men kjenner seg ikke igjen i meldingene om juks i fiskerinæringen.

Skreifiske januar 2015

Årets skreisesong går mot slutten. Så langt i år er det tatt opp langt mer torsk enn på samme tid i fjor.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fiskeridirektoratet har under årets torskefiske fått flere meldinger om at fisk blir tatt opp av større fartøy, men at fangsten blir registrert på mindre fartøy når den leveres til mottak.

Denne type feilregistrering er ulovlig og dersom tipsene stemmer, mener direktoratet at mottakene hvor fangsten leveres enten blir forledet eller deltar i handlingene.

– Juks blir ikke tolerert

Gunnar Jarl Klo

Gunnar Jarl Klo driver fiskemottak i vesterålskommunen Øksnes.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Hos mottakene NRK har vært i kontakt med, kjenner de seg ikke igjen i meldingene Fiskeridirektoratet har mottatt.

– Jeg er ikke bekjent med at dette er noe som foregår og har ikke hørt om det, men det kan nok gjøres, sier Gunnar Jarl Klo.

Han er daglig leder ved fiskemottaket Gunnar Klo AS i vesterålskommunen Øksnes, hvor en hektisk skreisesong nå går mot slutten.

– Jeg har bedt mine ansatte følge med. Juks blir ikke tolerert på noen som helst måte.

Føler press

Feilregistrering fører til at kvotene som er knyttet til enkelte fartøygrupper blir fisket opp tidligere enn forventet. Fiskere med kvoter i disse gruppene risikerer dermed å få redusert sine fiskemuligheter.

Også tidligere har det blitt rettet lignende beskyldninger mot næringen. Ved Andenes fiskemottak lengst nord i Vesterålen mener de det får de som jobber med fisk til å være ekstra forsiktige for ikke å trå feil.

– Industrien og fiskerne er generelt lovlydige, men fokuset fra media og Fiskeridirektoratet er et press, sier daglig leder Leif Kvivesen.

Avviser juks

Johnny Greger, daglig leder i John Greger AS på Røst

Daglig leder Johnny Greger ved fiskemottaket John Greger AS.

Foto: Privat

Også i Andenes er aktiviteten lavere enn den var tidligere i år. Kvivesen sier de er opptatt av å følge regelverket, og er sikker på at det ikke blir brutt ved hans mottak.

– Det forekommer ikke blant våre fiskere. Det er et ikke-tema, men at det forekommer andre steder kan hende.

Heller ikke ved fiskemottaket John Greger AS på Røst, lengst vest i Lofoten, kjenner de til bevisste feilregistreringer.

– Kontrollverket har vært her flere dager og vi har ikke hørt et vondt ord, sier daglig leder Johnny Greger.

Undersøker tipsene

Fiskeridirektoratet har satt i gang undersøkelser for å avdekke om tipsene som har kommet, stemmer med virkeligheten.

– Vi må se nærmere på om det er noen saker hvor vi kan bevise det. Da kan det medføre reaksjon fra oss av ulik karakter, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord til NRK i går.

Norges Fiskarlag understreker at ryktene ikke er bekreftet, men mener det er beklagelig dersom de stemmer.