Kartlegger havbunnen ved Lofoten

Havforskningsinstituttet er i full gang med å kartlegge havbunnen utenfor Lofoten. Her kan du se bildene fra flere kilometer ned i dypet.

Fra forskningsskipet «G. O. Sars» er flere geologer og biologer i sving med å kartlegge havbunnen utenfor Lofoten på oppdrag fra den norske stat.

De befinner seg for øyeblikket på kanten av Røstbanken og kartlegger området som kalles Nordland VI i oljesammenheng. Her befinner blant annet Røstrevet seg.

- Fantastisk fargeprakt

Røstrevet er verdens største dypvannskorallrev-kompleks og strekker seg over 30 kilometer i lengde.

– Røstrevet er fantastisk i sin fargeprakt og artrikdom og har en imponerende utstrekning. Det er også meget stor fisketetthet der nede, sier toktleder og biolog Pål Buhl-Mortensen fra ombord «G. O. Sars», omtrent 70 nautiske mil utenfor Røst.

(artikkelen fortsetter under)

Røstrevet

Bilde av Røstrevet tatt av forskerne ombord G. O. Sars.

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

- Må vernes

Revet har vært vernet mot bunntråling siden 2006. Buhl-Mortensen mener de fargerike korallene også bør få en mer generell vernestatus. Det betyr også at det ikke bør settes i gang oljevirksomhet.

– Røstrevet står ytterst på en raskant og er derfor sårbare. Det er lite tenkelig å sette i gang boring i et så ustabilt område. Jeg vil bli veldig overrasket om de finner på det. Hvis det skjer er det veldig uheldig for korallene, sier han.

Han understreker likevel at det ikke forskernes oppgave å avgjøre effekten av industri i området.

- Vi peker bare på områder som er potensielt sårbare og kartlegger områder som er sårbare for utslipp av parkikler og miljøutgifter.

Forskningsskipet G. O. Sars. Foto: Morten Holm

Forskningsskipet G. O. Sars.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Størst i Europa

Buhl-Mortensen og de andre forskerne er en del av Mareano (Marinareal database for norske kyst- og havområder) som er det største kartleggingsprogrammet i Europa.

Forskerne har jobbet siden 2006 og kartlegger store havområder.

– Den store verdien i det vi gjør er at vi skaffer til veie kart som viser fordelingen av sårbare og verdifulle områder. I tillegg kartlegger vi det biologiske mangfoldet generelt, sier Buhl-Mortensen.

Han forteller at det er mye spennende å finne på havbunnen.

– Vi har oppdaget en haug med sjeldne små arter som vi må se nærmere på. Vi kan allerede si at det er veldig mye spennende materiale som har dukket opp. På alle toktene har det dukket opp nye arter som vi må se nærmere på i laboratoriet, sier han.