Hopp til innhold

Kapell stengt i fire år etter turistkrangel

En krangel om veirettigheter har ført til at det kjente Lofot-kapellet Sildpollnes i Vågan har vært stengt i fire år. Nå skal tingretten avgjøre om en avtale fra 1890 fremdeles er gyldig.

Sildpollnes kirke

Kapellet er et yndet turistmål på grunn av beliggenheten.

Foto: Wikipedia Commons, Simo Räsänen

Sildpollnes kapell ligger idyllisk til på en odde ved Austnesfjorden i Vågan i Lofoten.

Kapellet er et av de mest populære fotomotivene i Lofoten og ble bygd på dugnad av lokalbefolkningen på slutten av 1800-tallet. Men besøkende og innbyggere må i dag nøye seg med å betrakte turistmålet fra utsiden.

– Jeg syns det er helt tragisk. Kirken ligger virkelig nært hjertet mitt og denne konflikten gjør det vanskeligere å gjennomføre både begravelser og dåp, sier Astrid Pedersen (83) som tilhører menigheten og er en ivrig kirkegjenger.

– Tullete konflikt

I snart fire år har nemlig kirka vært stengt av kommunen. Bakgrunnen er flere uenigheter med eieren av naboeiendommen angående veirett, parkering, vedlikehold og vannbruk.

– Det er en meget tullete konflikt. Vi har lagt mange arbeidstimer i å vedlikeholde kirka, men det viktigste er jo at Austnesfjorden menighet ikke har et sted for å utføre kirkelige handlinger, sier Pedersen.

Konflikten oppsto da svært mange turister begynte å benytte naboeiendommens vei, toaletter og parkeringsplass for å besøke og fotografere kapellet.

Øyvind Renslo

Kommunens advokat, Øyvind Renslo, mener veirettighetene som ble etablert på slutten av 1800-tallet, fortsatt gjelder.

Foto: KS

Som NRK tidligere har fortalt har turiststrømmen til Lofoten vært så sterk de siste årene, at det har ført til utfordringer for lokalbefolkningen. Grunneier Arild Rønning ønsket etterhvert en kompensasjon for vedlikehold av vei, vann og bruk av parkering.

– Jeg har ikke ønsket at kapellet skulle bli stengt. Jeg ønsker bare en kompensasjon for besøkende som benytter seg av min eiendom, sier Rønning.

Kommunen mener på sin side at almennheten har lov til å benytte seg av veien, som følge av en avtale fra 1890.

Grunneieren mener derimot at denne regelen kun gjelder for gående og ikke biler, som den gang ikke var oppfunnet.

I en mail til NRK understreker Rønning at han i de senere år har hatt omfattende problemer med uvedkomne som har tatt seg inn på hans eiendom utenom kirkelige arrangementer, og som har forsøplet området.

Krangelen førte til at Kirkelig fellesråd i januar 2015, bestemte seg for å stenge kirken for kirkelige handlinger inntil dette var avklart.

Avgjøres i retten

Vågan kommunes advokat Øyvind Renslo mener avtalen fra 1890 må opprettholdes.

– En avtale av slik alder må tolkes i lys av sitt formål, sier Renslo.

Han forklarer at selv om avtalen ikke gjaldt for kjøretøy, var formålet det samme.

– Da må den opprettholdes selv om samfunnet og faktisk bruk har utviklet og endret seg siden den gang avtalen ble laget.

Sist uke startet rettsaken i Lofoten tingrett. Der skal det avgjøres om avtalen fra 1890 fremdeles er gyldig, og om denne avtalen også åpner for at allmennheten kan kjøre bil fram til kirkedøra.

Men om kapellet kan åpnes som følge av dommen er uvisst. For spørsmålene om vannavgift og parkering må avgjøres av andre instanser, blant annet i jordskifteretten.

Sildpollnes kapell

Sildpollnes kirke ligger idyllisk til på en odde ved Austnesfjorden i Vågan i Lofoten.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009