Hopp til innhold

Kan ha feiltolket flere prøver

Pasientombudet i Nordland har fått henvendelser fra to nye kvinner som mener kreftprøver av dem kan ha blitt feiltolket ved Nordlandssykehuset.

 Inger Marie Sommerset

FLERE HENVENDELSER: Pasientombud Inger Marie Sommerset i Nordland har fått flere henvendelser fra bekymrede pasienter, etter at Nordlandssykehuset fredag fortalte at de hadde feiltolket kreftprøver i flere år.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

I forrige uke ble det offentliggjort at Nordlandssykehuset har feiltolket kreftdiagnoser i årevis.

Siden mandag har pasientombudet i Nordland blitt kontaktet av to nye kvinner som mener de også har fått feiltolket prøvesvar om kreft i livmorhalsen.

Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset i Bodø

ER IKKE KJENT: Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset i Bodø sier at de ikke er kjent med hvilke kvinner dette er eller om det er sammenfall med de funn som er gjort.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Vi har fått henvendelser fra kvinner som har fått påvist kreft, og som har fått skader. I tillegg har vi fått henvendelser fra pasienter som har fått tatt prøver som ikke viser kreft, men som er utrygge på om prøveresultatet er riktig, sier pasientombud i Nordland, Inger Marie Sommerset, til NRK.no.

Medisinsk direktør ved Nordlandssykehust, Barthold Vonen, forteller i en e-post til NRK at de ikke er kjent med hvilke kvinner dette er eller om det er sammenfall med de funn som er gjort.

– Vi må derfor avvente en eventuell henvendelse fra pasientombudet vedrørende pasienter som måtte ha bedt om assistanse og vil selvfølgelig svare ombudet så godt vi kan, skriver han.

– 1. april gikk vi ut med en foreløpig henvendelse til alle som sender oss celleprøver fra livmorhals om at kvinner som ønsker sine prøver regransket, vil få det ved å kontakte sin fastlege, avtalespesialist eller vår poliklinikk hvis prøven har vært tatt der. Vi sender en mer utførlig informasjon til disse om dette i morgen, skriver han videre.

Nordlandssykehuset beklaget fredag at flere pasienter som ikke visste at de hadde kreft, har vært nødt til å gå gjennom svært omfattende operasjoner.

Tror flere vil ta kontakt

Inger-Marie Sommerset, rådmann Værøy

TROR TALLET VIL ØKE: – Når media skriver om slike saker, og det kommer ut at kreftprøver har blitt feiltolket, så vil nok andre som er i samme situasjon ta kontakt, sier pasientombud Inger-Marie Sommerset.

Foto: Jens Kyed / NRK

Pasientombudet jobber nå videre med de nye henvendelsene de har fått. Alle sakene omhandler Nordlandssykehuset.

– I alt har vi blitt kontaktet av fem kvinner som har fått feiltolket prøversvar. Noen av dem har blitt alvorlig syke, og er påført stor skade fordi de ikke fikk operasjon tidlig nok. Det er også snakk om tilbakefall etter operasjon, fordi kreften ble oppdaget seint, sier Sommerset.

Etter at media omtalte saken fredag tror pasientombudet at tallet på pasienter som melder i fra vil øke.

– Når media skriver om slike saker, og det kommer ut at kreftprøver har blitt feiltolket, så vil nok andre som er i samme situasjon ta kontakt, fortsetter hun.

– Tragisk

Nordlandssykehuset har satt i gang en rekke tiltak for å hindre at flere pasienter skal få feiltolket kreftprøver ved sykehuset. Under pressekonferansen fredag avviste imidlertid sykehuset at de systematisk hadde sviktet i kreftdiagnosistikken.

Det er jo tragisk, for vi ønsker jo å ha et sykehus i Nordland vi kan stole på.

Inger-Marie Sommerset / Pasientombud i Nordland

– Det skjer feil i helsevesenet, men det betyr ikke at vi har et dårlig helsevesen. Vi har selv oppdaget feilen og har tatt egne grep. Vi forstår at saken er en belastning for sykehuset, men håper ikke at tilliten til Nordlandssykehuset svekkes, sa medisinsk direktør Barthold Vonen til NRK.

Pasientombudet frykter imidlertid at denne saken kan gå ut over tilliten til helsevesenet og Nordlandssykehuset.

– Det er jo tragisk, for vi ønsker jo å ha et sykehus i Nordland vi kan stole på. Det handler jo om pasientsikkerhet, og vi ønsker at folk skal ha tillit til de helsetjenestene som finnes i Nordland. Da blir dette et skudd for baugen, sier hun.

Anbefaler ny tolking av kreftprøver

De feiltolkede prøvene for den ene pasienten går tilbake til 2006, for den andre pasienten gjelder dette prøver feiltolket fra 2007. Eksperter ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har i ettertid påpekt forstadier til kreft i samtlige prøver.

I etterkant har Nordlandssykehuset selv gått gjennom rundt 800 prøver på nytt, uten å finne noen feil.

Pasientombudet i Nordland anbefaler alle som er usikre på om de kan ha kreft, til å kontakte Nordlandssykehuset for å få vurdert sine prøver på nytt.

– Vi råder de som har blitt syke om å sende saken til Norsk Pasientskadeerstatning. De øvrige som har tatt prøver, og som er bekymret, mener vi sykehuset bør komme i møte med et tilbud om ny gjennomgang av alle prøver, uten at det skal koste pasientene noe, avslutter hun.