Hopp til innhold

Jubler for nær 40 prosent nedgang i fraværet

Fraværet i de videregående skolene i Nordland har stupt med nær 40 prosent de første tre månedene i år. – Det er formidabelt, jubler fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap). Elevorganisasjonen jubler ikke like høyt.

Utdanningsråd Hild Marit Olsen på Bodø vgs om fraværsregelen

Utdanningsråd Hild Marit Olsen besøkte Bodø videregående skole i dag for å diskutere fraværsgrensa med elever og lærere.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det finnes ingen nasjonale tall for effekten av fraværsreglene, men medieoppslag viser at trenden er den samme flere steder. I Nordland er det blitt 104.000 flere undervisningstimer i dette skoleåret, og de nye og omstridte fraværsreglene får mye av æren for det.

– Tallene viser en nedgang på nesten 40 prosent. Det er formidabelt, jubler fylkesråd for utdanning i Nordland Hild-Marit Olsen (Ap).

På Aust-Lofoten videregående skole har de nesten halvert fraværet sammenlignet med året før.

Kommer på skolen

Førsteårseleven Pernille Kristoffersen ved linja for teknisk industriproduksjon i Aust-Lofoten har – i likhet med mange andre møtt opp – også i dag.

– Jeg pleier å forsove meg litt, men jeg kommer på skolen. Jeg er heldigvis ikke i nærheten av 10-prosentsgrensa ennå.

Det har vist seg å være en trend i år. På de første 3 månedene av skoleåret her, har fraværet ved Aust-Lofoten gått ned med drøyt 4000 timer – det tilsvarer en nedgang på 44 prosent, sammenlignet med året før.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Solveig Magnussen i Elevorganisasjonen Nordland

Solveig Magnussen i Elevorganisasjonen Nordland mener fraværsregelen rammer feil.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er veldig bra. Men så var det vel derfor de innførte fraværsgrensa også.

– Bedre enn forventet

Fylkesråd Hild-Marit Olsen mener tallene viser at den nye fraværsregelen fungerer.

– Vi hadde forventet at de nye fraværsreglene skulle slå ut, men det vi ser per nå vitner om en større nedgang enn jeg hadde trodd.

Omstridt regel

Fraværsgrensa innebærer at eleven som hovedregel ikke får karakter i et fag, dersom det udokumenterte fraværet er på mer enn ti prosent. Men regelen er omstridt.

Elever ved Sortland videregående skole protesterer mot den nye fraværsgrensa

Elever ved Sortland videregående skole protesterte i vår mot den nye fraværsgrensa.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Flere steder ble det tidligere i år arrangert elevdemonstrasjoner i protest mot de nye fraværsreglene. Frykten er at ikke alle blir tatt vare på i det nye systemet. Utdanningsråden i Nordland er uansett klar på at innføringen har vært en suksess.

– Vi vil jo at elevene skal være på skolen, dersom de er frisk nok til det. Vi vet at fravær henger veldig nøye sammen med frafall i den videregående skolen. Jeg har hele tiden sagt at vi skal følge veldig nøye med slik at vi også fanger opp eventuelle uheldige virkninger av de nye reglene.

Selv om førsteklassingen Pernille Kristoffersen synes det er bra at flere møter opp, er hun samtidig klar på at elevene kan føle seg tvungen til å komme på skolen, selv om de er syke.

– Hvis jeg har hatt vondt i hodet, har jeg likevel gått på skolen for å se om jeg ble bedre. Det kan jo være bra og presse seg litt. Men når man er syk har man det jo best under dyna.

– Uheldig

Solveig Magnussen i Elevorganisasjonen i Nordland mener at fraværsregelen rammer feil.

– Fraværsregelen rammer flere enn skulkerne, og det er uheldig. Vi ser at elevene tvinger seg på skolen selv om de er syke. Vi ser også at noen skoler gir gyldig fravær dersom eleven oppsøker helsesøster. Andre ikke. Regelen rammer skjevt, sier hun.