Jernbanedirektøren får kraftig kritikk fra SV: – Noe av det drøyeste jeg har sett

SV reagerer kraftig på jernbanedirektørens uttalelser om Nord-Norgebanen. – Hun har tatt stilling lenge før banen er ferdig utredet, sier nestleder.

Tog Bodø

Bør det bli jernbane fra Bodø og nordover? Debatten raser.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Forrige uke skrev avisa Nordlys at jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mener Nord-Norgebanen vil gi «ekstremt lav nytte for pengene».

Det provoserte blant andre fylkesråd Thomas Norvoll. Han kalte uttalelsene utidig.

Også nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, reagerer på direktørens involvering i den politiske debatten.

– Jeg reagerer kraftig på direktørens uttalelser. Hun opptrer rent politisk. Det er noe av det drøyeste jeg har sett, sier Fylkesnes.

– Det skjer nesten aldri at en underdirektør deltar i valgkamp på denne måten, sier SV-nestlederen.

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

Foto: Linn Blomkvist

Skaper stor uenighet

Debatten om hvorvidt det skal bygges jernbane fra Bodø og nordover har skapt mye engasjement.

En utredning Jernbanedirektoratet har gjort, viser at en jernbane mellom Fauske, via Narvik og til Tromsø, er mulig.

Men med en prislapp på mer enn 130 milliarder kroner vil ikke den nye jernbanen bli samfunnsøkonomisk lønnsom, slår direktoratet fast.

– Mitt utgangspunkt er at dette er strekninger som gir lite nytte for pengene, sier Slotsvik ifølge Nordlys.

Prosjektet er ikke ferdig utredet. Dermed reagerer Fylkesnes på at jernbanedirektøren driver «aktiv valgkamp».

Ingen tillit til jernbanedirektøren

Før banen er ferdig utredet går jernbanedirektøren ut og advarer mot prosjektet, sier Fylkesnes. Nå krever SV at utredningen av jernbaneprosjektet gjøres i et uavhengig miljø.

– Hun avslører seg selv som veldig partisk i saken. Dermed har vi ikke tillit til at hun skal ha en sentral rolle i den videre utredningen.

Videre reagerer nestlederen på at samferdselsministeren er fraværende i debatten.

– Jeg stiller spørsmål ved om samferdselsdepartementet kjenner til at jernbanedirektøren driver aktiv valgkamp.

Dypt provoserende

Direktøren mener at prosjektet er samfunnsøkonomisk lite lønnsomt.

Det er et svakt argument, mener SV.

– Utenom Ofotbanen og Gardermobanen, er ingen jernbanestrekninger i Norge lønnsomme. Det er infrastrukturer som skaper lønnsomhet på helt andre plan enn på selve jernbanelinja, sier Fylkesnes.

Han mener at Slotsvik har tatt stilling til Nord-Norgebanen lenge før den er ferdig utredet.

– Det er dypt provoserende at en jernbanedirektør som bør være så objektiv som mulig, ikke er det, avslutter han.

Ministeren: – Helt avslappet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier på sin side at han har tillit til jernbanedirektøren.

Han oppfatter ikke uttalelsene til Kirsti Slotsvik som problematiske.

– Vi har et direktorat som gir faglige råd. Så er det politikken som overprøver de rådene hvis man mener de er feilaktige. Jeg er helt avslappet på dette.

Jon Georg Dale i Jølster

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Bård Siem

Dale understreker at han ikke har uttalt seg negativt om Nord-Norgebanen selv, men at det er utbygginga av veinettet i nord som har hatt fokus.

– Så er det besluttet å lage en konseptvalgutredning for hele transportsystemet i nord, inkludert Nord-Norgebanen. Vi vil få et bedre beslutningsgrunnlag når den er ferdig.

På spørsmål om jernbanedirektøren er den rette til å lede videre utredning av Nord-Norgebanen, sier Dale:

– Jeg er ikke sikker på at det er riktig at jernbanedirektøren leder dette arbeidet. Det kan like gjerne være en annen etat.

– Når en skal se på hele transportsystemet så er det ikke sikkert det er nødvendig å begrense dette til at jernbanen skal lede det arbeidet. Det er den type vurderinger vi skal gjøre, sier ministeren.

NRK har vært i kontakt med jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. Hun ønsker ikke å kommentere saken.