Øresundsbroen blir enkel sammenlignet med broene på Nord-Norgebanen

For å realisere Nord-Norgebanen må en av verdens lengste tunneler bygges. I tillegg må ingeniører lage ekstrembruer som er på grensen av hva som er mulig å bygge.

SJ 2000 over Øresundsbrua

BROEN: Øresundsbroen vil være en enkel konstruksjon sammenlignet med de bruene som må bygges på Nord-Norgebanen, mener bruekspert.

Foto: Stefan Nilsson / SJ

Denne uka la Jernbanedirektoratet fram en ny rapport om Nord-Norgebanen. Her går det fram at jernbane mellom Fauske og Tromsø kan koste opp mot 120 milliarder kroner.

Et svært utfordrende terreng med høye fjell og dype fjorder, får prisen til å skyte i været. Langs den 370 kilometer lange strekningen må det bygges over 50 tunneler og flere kompliserte bruer.

Nord-Norgebanen er også avhengig av noe av det ypperste som finnes av ingeniørkunst. Strekningen vil også kunne by på en av verdens lengste samferdselstunneler.

I tillegg beskrives noen av bruene større enn de som tidligere er bygget i sin kategori. Muligens på grensen av hva man som er mulig å bygge, heter det i rapporten.

Dype fjorder gir ekstrembruer

The Yavuz Sultan Selim Bridge, Tyrkia

Yavuz Sultan Selim-brua i Bosporosstredet i Tyrkia er blant verdens lengste bruer. Brua er 2164 meter lang og det største spennet er 1408 meter. På Nord-Norgebanen må det bygges bruer som tøyer denne spennvidden, sier bruekspert Per Bekkedahl.

Foto: Scanpix / Ap

Per Bekkedahl i Asplan Viak er sivilingeniør med brubygging som spesialitet. Han har vært med på å utarbeide den nye rapporten.

Han mener at kompleksiteten og økonomien for enkelte av bruene er ekstreme.

– Det som gjør det komplisert er at nordnorske fjorder blir veldig fort dype. Det er vanskelig å finne dybder som gjør at man kan bygge pilarer og korte bruspenn. Det påvirker prisen veldig.

Eksempel på bruer som kan sammenlignes er en av verdens lengste bruer Yavuz Sultan Selim-brua i Bosporosstredet i Tyrkia.

Men på Nord-Norgebanen må det bygges bruer som tøyer selv spennvidden på denne brua.

Et annet sammenlignbart eksempel er Øresundsbroen mellom Danmark og Sverige. Men selv denne lange bruen mener Bekkedahl er en enkel konstruksjon å bygge sammenlignet med det som kreves på Nord-Norgebanen.

Bekkedahl sier den mest kompliserte broen som planlegges bygd nå er Grunnfjordbrua, i dagens Tysfjord kommune. Brua skal bli over 2,1 kilometer lang og skal strekke seg over en fjord som er 110 meter dyp. Prisen er anslått til 5,7 milliarder kroner.

Ifølge Bekkedahl består det ene alternativet til Jernbanedirektoratet av til sammen åtte bruer i samme kategori som Grunnfjordbrua.

– Dette er ekstreme konstruksjoner som det i dag ikke er noen eksempler på.

I rapporten understrekes det også at noen av bruene er på grensa av hva man kan forvente er mulig å bygge. Rapporten stiller spørsmål ved om det er ressurser i Europa til å bygge åtte kjempebruer på rimelig tid.

– Kostbar, langvarig og kompleks, sa prosjektleder i Jernbanedirektoratet, Hanne Juul da hun beskrev bygginga av en framtidig Nord-Norgebane.

Halve strekningen i tunnel

E16 Lærdalstunnelen

I dag er Lærdalstunnelen i Sogn Norges lengste tunnel. Men det vil endre seg dersom Nord-Norgebanen en gang ser dagens lys.

Foto: kjell wold

I tillegg til bruer, er tunnelene også noe som driver prisen opp. Passasjerer på en framtidig togtur mellom Fauske og Tromsø vil oppleve at utsikten fra vinduene ofte forsvinner.

Begge traseene som Jernbanedirektoratet har sett på, teller mer enn 50 tunneler hver.

Nye krav til rømningsveier er en vesentlig grunn til at prisen på Nord-Norgebanen er beregnet til 120 milliarder kroner. Det er dobbelt så mye som da prosjektet ble utredet sist i 2011. Da lå prisen på mellom 40-60 milliarder kroner.

Nord-Norgebanen kan også få en av verdens lengste tunneler. Tunnelen Livsejavrre - Sørfjordbotn som ligger i kommunene Sørfold og Hamarøy i Nordland, er hele 53 kilometer lang. Hvis den bygges, vil den ifølge rapporten være en av verdens lengste samferdselstunneler.

Til sammenlikning er verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnellen i Sogn og Fjordane, 24,5 kilometer. Verdens lengste togtunnel ble åpnet i Sveits i 2016 og er 57,09 kilometer.

Fauske stasjon

Nord-Norgebanen er tenkt å gå fra Fauske til Tromsø. I dag er Fauske nest siste stopp på Nordlandsbanen, før endestasjonen Bodø.

Foto: Ronald Jacobsen