I gang med renovering av trappa

Statkraft er nå kommet i gang med renoveringen av Fykantrappa, men bare deler av kulturminnet, skriver Avisa Nordland. Trappa ble stengt for allmenn ferdsel i mai 2020. Denne høsten skal to delprosjekter gjennomføres: Hengebrua over Fykanåga ved nedre stasjon, og den 110 meter lange, øverste delen av trappa. Kraftsjef Ferd Inge Kristensen gjør det klart ovenfor AN at Statkraft ikke kommer til å ta ansvar for å gjenåpne Fykantrappa for allmennheten etter at den er renovert.

Fykantrappa innerst i Glomfjorden i Meløy.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr