I dag blir Widerøe et nordnorsk selskap

Da fylkespolitikerne i Nordland fryktet at Widerøes hovedkontor i Bodø skulle flyttes sørover, åpnet de pengesekken. – Vi blir stolte eiere i Widerøe, sier fylkesråd Beate Bøe Nilsen (H).

Created by InfoDispatcher

STOLTE EIERE: – Vi blir stolte eiere av Widerøe, sier fylkesråd for plan og økonomi Beate Bøe Nilsen (H).

SAS solgte seg i vår ut av selskapet, men dette vil ikke få noe å bety for passasjerene. Nordland fylkeskommune håper ansatte i Widerøe vil kjøpe deres eierandel i selskapet.

– Det er det vi legger opp til. Vi tror at de ansatte som vil sin egen bedrift vel. Da kan vi være med å gjøre bedriften omstillingsdyktig sier fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bøe Nilsen (H) til NRK.no.

Eier 12 prosent

Det er første gang hun er i Widerøe sin hangar i Bodø. Fylkesråden blir i morgen formelt medeier i flyselskapet med en eierandel på tolv prosent.

– Vi blir stolte eiere, legger hun til.

Fylkeskommunen bruker rundt 75 millioner kroner på å sikre at Widerøe blir et selskap med fortsatt forankring i nord:

– Det var mange usikkerhetsmomenter rundt hovedkontoret da Widerøe kom for salg. Det var snakk om mulig outsourcing. Derfor grep vi inn og tok ansvar for å sikre et nordnorsk hovedkontor i Bodø.

Det meste som før

Sammen med Torghatten Nord og Fjord1 blir fylkeskommunen eier av 80 prosent av Widerøe.

Torghatten styrker med det sin posisjon som en av kjempene i norsk samferdsel. Det er totalt 1.400 ansatte i Widerøe, og Torghatten vil nå sysselsette til sammen 4.500 ansatte.

De siste 20 prosentene sitter SAS fortsatt med. Det betyr for de reisende at korrespondanse og priser blir som før:

– Det er viktig for oss som bor ute i distriktene at rutetilbudet opprettholdes, sier passasjer Oddvar Nikolaysen til NRK.no.

Passasjer Hege Leirfall tror ikke «nye» Widerøe tør endre på noe.

– Jeg håper i hvert fall ikke det. Jeg tror det meste blir som før, sier hun.

Vi l kjøpe aksjer

Fylkeskommunen blir ikke sittende lenge med hendene på flyspakene. Andelene er allerede til salgs og da først til de ansatte i Widerøe.

– Jeg tror alle ønsker seg en liten bit av Widerøe, sier tillitsvalgt Laila Volden Baraa for de kabinansatte.

Det er ikke nok ansatte til å kjøpe hele andelen til fylkeskommunen. Likevel er Bøe-Nilsen trygg på at de ikke skal tape penger på salg.

– Vi er ganske sikker på å ikke tape penger. For oss er det viktig at de ansatte kan få kjøpe aksjeposter i Widerøe gjennom vårt eierskap. Skulle det vise seg over tid at vi ikke får solgt disse aksjene, er der avtaler mellom eierne for hvordan det skal håndteres videre, sier Beate Bøe Nilsen til NRK.no.