Hvem vil du skal bli Årets Nordlending?

– Det er helt avgjørende at folket er med på å finne fram til gode kandidater.

Årets Nordlending 2016

Her er flere av flere av de tidligere vinnerne av Årets Nordlending. Hvem bør vinne prisen i år?

Det sier Avisa Nordlands sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og støttes i det utsagnet av fylkesrådsleder Tomas Norvoll og distriktsredaktør Tone Kunst i NRK Nordland.

De tre utgjør sammen med Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, juryen som sammen med Nordlands befolkning skal kåre Årets Nordlending.

Hverdagshelter

Nå ønsker de din hjelp med å finne fram til ti kandidater.

– Vi går bredt ut og har åpne kriterier, sier Tone Kunst.

Foto av juryen som skal kåre Årets Nordlending

Ber om innspill: Tomas Norvoll, Tone Kunst og Jan-Eirik Hanssen utgjør sammen med Silje Brandvoll (ikke med på bildet) juryen som skal kåre Årets Nordlending 2016. Nå ber de publikum om innspill til å finne fram til årets kandidater til prisen.

Foto: Aleksander Ramberg, Avisa Nordland

– Kandidater til Årets Nordlending kan være alt fra hverdagshelter i mindre bygdesamfunn, til kjendiser, sier Tomas Norvoll og vektlegger at en god kandidat ikke trenger å ha vært mye i media.

– Men da er det også veldig viktig at folk skriver en begrunnelse på hvorfor de ønsker å nominere sine kandidater, sier Tone Kunst.

– Vår største frykt med denne kåringen, er at det dukker opp sterke kandidater etter at vi har gjort vårt utvalg på ti navn, legger Jan-Eirik Hanssen til.

Også jurymedlem Silje Brandvoll gleder seg til å gå i gang med årets kåring.

– Det er mye spennende som skjer i Nordland og en rivende utvikling i fylket. Det er alltid spennende å finne fram til ildsjeler som bidrar til å sette Nordland på kartet, sier hun.

Rekordoppslutning

Dette er 15. året på rad prisen deles ut, og siden 2009 som et samarbeid mellom NRK Nordland og Avisa Nordland.

Silje Brandvoll

Jurymedlem Silje Brandvoll gleder seg til å gå i gang med årets kåring.

Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

– Dette er blitt en fin og viktig tradisjon, og vi har i løpet av årene sett et stadig økende engasjement, sier Tone Kunst.

Da lege Sverre Håkon Evju fra Narvik vant prisen i fjor, var det etter at hele 9.422 stemmer hadde kommet inn – noe som var en tredobling i antall stemmer fra året før.

Jurymedlemmene forteller at det også under nominasjonsprosessen i fjor var et stort engasjement, med nesten 300 nominasjoner på 150 navn – også det ny rekord.

– Vi har hatt flere fantastiske kandidater. Men vi vet at det er flere der ute og det er viktig at de kommer fram, sier Silje Brandvoll.

Statuttene

I statuttene til prisen heter det følgende: «Årets Nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje.

Årets Nordlending kåres av en jury nedsatt av NRK Nordland og Avisa Nordland, etter en bred høring blant Nordlands befolkning.»

Send inn forslag

Fram til 17. november kan du sende inn dine forslag til kandidater.

Forslagene, med begrunnelser, kan du sende på e-post til nordlending@an.no, eller via skjemaet på denne nettsiden.

Etter at juryen har funnet fram til ti kandidater, vil publikum få mulighet til å gi sine stemmer. De ti kandidatene vil også bli presentert i Avisa Nordland og NRK Nordland.

Årets Nordlending 2016 kåres like før jul.