Hurtigruten gjør det dårligere

Vanskeligheter med tilgang på personell gir hurtigruten ASA et svakere resultat i 3.kvartal.

MS Midnatsol

MS Midnatsol

Foto: Atle Markeng / NRK

I sin kvartalsrapport skriver Hurtigruten at større endringer må til for å skape varig lønnsomhet.

Hurtigruten konserns regnskap for 3. kvartal 2007 viser et resultat før skatt på 141 millioner kroner, 56 millioner kroner svakere enn i fjor.

 

 

Hurtigruten konsern hadde i 3. kvartal 2007 et resultat før skatt på 141 millioner kroner, mot 196 millioner kroner i samme kvartal i 2006. Konsernets driftsresultat (EBIT) i 3. kvartal ble på 198 millioner kroner, mot 236 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Økte kostnader

Svekkelsen forklares i hovedsak av to forhold.

Kostnadene innenfor kollektivområdet har økt som følge av vanskelig tilgang på personell. Samtidig påvirker endret periodisering av kontraktsinntekter resultatet for kvartalet innen kollektivområdet negativt med 34 millioner kroner.

3. kvartal 2006 var preget av betydelige inntekter fra øvrig virksomhet. Disse inntektene er ikke gjentatt i år.

For de tre første kvartalene i 2007 er resultatet før skatt på 107 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i 2006.

Antall passasjerer øker

Virksomhetene Hurtigruten og Reiseliv har fortsatt positiv utvikling, med økt antall passasjerer og høyere inntekter. Driftsinntektene for Hurtigruten var i 3. kvartal på 755 millioner kroner, mot 704 millioner i 2006. For Reiseliv var driftsinntektene i kvartalet på 132 millioner kroner, mot 80 millioner kroner i 2006.

- Omfattende forbedringer er gjennomført siden fusjonen. Vi har flere passasjerer og høyere inntekter, men forbedringene spises opp av NOx-avgiften, høyere finanskostnader og økte kostnader til bunkers. 

Endringsprogram

Omfattende endringer er nødvendig for å skape lønnsomhet og styrke i Hurtigruten. Et endringsprogram med hovedfokus på salg er derfor igangsatt. 
Vi skal skape økte inntekter gjennom å utnytte ledig kapasitet utenom høysesongen, i tillegg vil det bli gjennomført tiltak for å effektivisere organisasjonen både i Norge og i utlandet. Ambisjon og hovedtiltak for programmet skal være definert før årsskiftet, sier administrerende direktør Olav Fjell.