NRK Meny
Normal

Her sponses hver passasjer med 1400 kroner per billett

Massive protester og penger fra regjeringen fikk fylkesrådet i Nordland til å videreføre hurtigbåtrutene Bodø-Helnessund og Dønna-pendelen i 2015. Men i snitt reiser kun 17 og 11 passasjerer per tur.

Norfolda, hurtigbåt til Steigen, Helnessund

GLISSENT: Bodø-Helnessund, som går tre dager i uka, koster fylkeskommunen cirka 7 millioner kroner i året, og har rundt 5000 passasjer hvert år.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Det ble bråk da fylkesrådet i Nordland sitt budsjettforslag for 2015 ble gjort kjent i midten av november. Der foreslo de ei omfattende kuttliste grunnet forventet lavere inntekter fra staten og økte utgifter til ferge og båtruter. Blant tiltakene var nedleggelse av hurtigbåtrutene Bodø-Helnessund, og den såkalte Dønna-pendelen mellom Nesna-Dønna og Sandnessjøen.

– Som innbygger i Steigen og som talerør for næringslivet blir jeg matt. Å ramme et samfunn ute på kysten som har den lengste avstanden til sykehus og flyplass i Norge blir totalt håpløst, sa varaordfører Fred Eliassen i Steigen (Ap) til NRK da kuttlista ble kjent.

Nesten tomme hurtigbåter

Norfolda, hurtigbåt til Steigen, Helnessund

I snitt reiser 17 passasjerer per tur i ruten mellom Bodø og Helnessund.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Nå har NRK fått ut passasjertall for de to omtalte båtrutene, som fylkestinget i Nordland altså endte ut med å videreføre inntil videre i 2015.

Bodø-Helnessund, som går tre dager i uka, koster fylkeskommunen cirka 7 millioner kroner i året, og har rundt 5000 passasjer hvert år. Det betyr at hver billett sponses med 1400 kroner for de i snitt 17 reisende per tur. Hurtigbåtene som brukes har en passasjerkapasitet på rundt 200.

I tillegg selges det godsfrakt-tjenester for kun 50.000 kroner i året ifølge tall fra fylkeskommunen.

Dønna-pendelen koster fylkeskommunen 20 millioner kroner årlig, og har cirka 25.000 reisende i året. Det betyr at hver billett sponses med 800 kroner for de i snitt 11 reisende per tur. Hurtigbåten som benyttes på denne ruta har en kapasitet på 80 passasjerer.

Vil ikke sponse godsfrakt

Det er svært lave passasjertall, og tilsvarende høye kostnader. Derfor er det viktig for oss å vurdere grep for å ta ned kostnadene til sjøs, sier fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo (Ap), og legger til;

– Vi kan ikke ha det sånn at det offentlige skal drive å sponse frakt av gods for næringslivet i Steigen eller andre steder. Godset finner sine veier uansett. Her må man se på andre måter å frakte ut godset på.

Går i dialog med kommunene

I budsjettforhandlingene mellom Venstre/KrF og regjeringen fikk Nordland fylkeskommune nærmere 23 millioner i kompensasjon for tapte inntekter grunnet regjeringas nye modell for beregning av overføringer til fylkeskommunene. Det er penger kun for 2015 og som gjorde at man likevel kunne videreføre de to hurtigbåtrutene. Men de neste årene forventer man ytterligere reduksjon i overføringene fra staten.

Fylkesråd Bjørkmo tror derfor ikke hurtigbåtrutene lar seg videreføre på sikt slik de går i dag, og vil gå i dialog med de berørte kommunene.

Jeg ønsker innspill fra disse områdene på hvordan vi kan få ned kostnadene. Vi vil ha kreative forslag. Hva kan kuttes, hvilke tilbud er viktigst.

– Vi kan også være døråpner for eventuelle kommersielle aktører som kan overta godsfrakten. Det er nødvendig at private aktører håndterer dette selv, slår Bjørkmo fast.

I fylkestingets vedtak fra 4. desember er begge rutene tilsynelatende vedtatt lagt ned - men et tilleggspunkt kalt «reduksjon av rutenedleggelser for 2015» gjør at hurtigbåtrutene kan videreføres også over nyttår.

Skylder på dårlig regularitet

Norfolda, hurtigbåt til Steigen, Helnessund

På denne båtruta sponses hver billett med 1400 kroner for de i snitt 17 reisende per tur.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

I Steigen skylder næringslivet på dårlige regularitet og mangel på godsførende båt som årsak for de lave passasjertallene og salg av godsfrakt.

– Jeg velger å betvile tallene fra fylkeskommunen. Hurtigbåten som har gått i høst er heller ikke såkalt godsførende, og dermed må lokale bedrifter jobbe nattskift for å få godset levert med Nordlandsekspressen om morgenen. Så det er ikke rart at beløpet blir lavt for Helnessund-ruta, sier leder i Steigen næringsforum, Tarald Sivertsen til NRK.

Men hva med de lave passasjertallene?

– Det kan virke lavt, men jeg mener tallet er ganske bra. Man må også ta med at denne ruta har ekstremt dårlig regularitet. Jeg tror ikke det er andre båtruter i Norge med flere avvik fra ruteplanen. Hvordan skal folk kunne stole på at båten går?

Kunne ha tredoblet antall passasjerer

Hadde fylkeskommunen sørget for at trafikkselskapet Torghatten hadde hatt skikkelig materiell på ruta, slik det står i kontrakten - så kunne vi ha tredoblet antall passasjerer, forklarer Sivertsen.

Men skjønner du at man stusser over pengebruken for denne hurtigbåtruta

– Det kan jeg forstå, men man må samtidig se stort på dette. Det er ingen som regner på hva bygginga av Stormen kulturhus i Bodø koster per person i kommunen. Jeg kan komme med flere slike eksempler.