Høyt og lavt i Evenes

Bli med Evenes-ordfører Jardar Jensen og kulturkonsulent Unn Kristin Laberg under jorda.

 kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og Ordfører Jardar Jensen.

Godt bevart: Kommandobunkeren fra krigens dager er svært godt bevart, forteller kulturkonsulent Unn Kristin Laberg og ordfører Jardar Jensen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Evenes er den en av de eldste kommunene i Ofoten. Blant annet er Ballangen skilt ut her fra. De senere årene er Evenes mest som luftfartsknutepunkt i nordre del av Nordland. I dag har jord og skogbrukskommunen Evenes rundt 1.300 innbyggere og et areal på 252 kvadratkilometer.

”Hemmelig” anlegg

Kommune har en rik historie, og noe deler av den er nærmest hemmelig.

– Ja, tyskernes anlegg her på Evenestangen er ikke godt kjent. Det er en godt bevart hemmelighet, forteller ordfører Jardar Jensen.

Her bygget tyskerne festningsanlegg i 1941, og det besto av tre kanonstillinger. Anlegget var i bruk frem til 1945, men var aldri i kamp.

- I dag er her er godt synlige bevis i terrenget etter både bygninger og kanonstillinger. Dessuten har vi her en svært godt bevart kommandobunker, sier Jensen.

Neste usynlig

Anlegget er ikke særlig synlig, men lett tilgjengelig.

- Ja, det er nesten litt hemmelig, men ikke verre enn at det er observert en rekke tyskregistrerte bobiler på parkeringsplassen her på Evenestangen. Det var jo 150 tyske soldater her under krigen, så en del etterlatte etter dem har nok besøkt området, foreller ordføreren.

Evenestangen

Ved Evenestangen ligger like neden for det den tyske leiren ligger Evenesvika med sin sydhavslignende badestrand.

– Dette er ne svært populær badeplass, forteller kulturkonsulent i Evenes, Unn Kristin Laberg.

HØR: Bli med til Evenes

– Her ute på Evenestangen ligger ”steinkirka”, en 5,5 meter høg skulptur i granitt, og like utenfor skulpturen er det en fantastisk fiskeplass, sier kulturkonsulenten.

Hva mener du besøkende bør få med seg i Evenes?