Hopp til innhold

Her vil Vegvesenet at nye E6 skal gå

Ny bru over Leirfjorden og ny E6-trase gjennom Bonådalen kan være den beste løsningen for ny E6 gjennom Sørfold, mener Statens vegvesen.

Ny E6 i Sørfold: Ny bru over Leirfjorden

Bru over Leirfjorden er et av de mest aktuelle alternativene for ny E6 gjennom Sørfold, går det fram av Statens vegvesens foreløpige gjennomgang.

Foto: Statens vegvesen

Nye E6 gjennom Sørfold

Kart over de ulike løsningene som vegvesenet har sett på.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen presenterte i dag de foreløpige konklusjonene i vurderingen av de tre alternativene for E6 gjennom Sørfold.

  1. Ny bru over Leirfjorden og ny trase gjennom Bonådalen.
  2. Nye tunneler langs dagens trasé.
  3. En 17 kilometer lang tunnel fra Megården til Sørfjord.

Det tredje alternativet vurderes som mindre aktuelt, fordi løsningen anses som minst robust, samtidig som den gir dårligst reiseopplevelse, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi synes selv at dette er et veldig godt prosjekt. Å kunne korte ned reisetiden med en halvtime er veldig bra på en så kort strekning, sier prosjektleder Jørn Sørvik i Statens vegvesen til NRK.

Vil koste opp mot ni milliarder

Smale tunneler i Sørfold. E6

Tunnelene i Sørfold kalles for gruvesjakter av yrkessjåfører. Nå skal de 16 tunnelene erstattes med nye løsninger.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Utredningen gjøres på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og bakgrunnen er at dagens tunneler ikke oppfyller EUs sikkerhetskrav. Yrkessjåførene kaller de 16 trange og smale tunnelene på strekningen for gruvesjakter.

Investeringskostnadene varierer mellom 7,4 og 8,8 milliarder kroner.

– Budsjettet for tunnelopprusting på riksveier i hele Norge er på 10 milliarder. Det er klart at et prosjekt på åtte milliarter vil være en stor utfordring når det skal finansieres, sier Sørvik.

Beløpene inkluderer en oppgradering av hele vegstrekningen mellom Fauske og Mørsvikbotn som gjør at tillatt hastighet kan settes til 90 kilometer i timen.

Statens vegvesen har vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.

Jørn Sørvik viste i september frem Statens vegvesen sine alternativer for E6 i Sørfold.

Gir kortere reise

Alternativ to, som ligger nærmest dagens vegtrasé, vil bli 7 kilometer kortere, blant annet fordi det er lagt opp til en bru over Tørfjorden fra Megården og utretting av vegen i Kobbelv.

Størst innkorting oppnås dersom det bygges en lang tunnel fra Megården til Sommarset (alternativ 3), noe som vil kutte strekningen med 15 kilometer, men Statens vegvesen mener altså at dette alternativet har mange andre ulemper.

Det første alternativet med bru over Leirfjorden og ny trase nær den gamle E6-traseen fra Bonådalen, vil gi totalt 11 kilometer kortere veg. Denne løsningen vurderes som best fordi det blir mindre stigning og også færrest kilometer i tunnel.

Når den endelige rapporten er klar på nyåret, skal den sendes ut på høring før regjeringen beslutter hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging. Statens vegvesen planlegger med mål om byggestart i 2018.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Sjåfør Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6