NRK Meny
Normal

Kutter planleggingstid for tunnelene

Statens vegvesen starter planlegging av nye tunneler på E6 gjennom Sørfold, uten at de vet hvor den framtidige veien skal gå.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6.

De eldste av de 16 smale, trange og mørke tunnelene på E6 gjennom Sørfold er bygget så langt tilbake som på 60-tallet. De tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav.

Nå haster det så mye med å få dem utbedret at Statens vegvesen har valgt en litt uvanlig framgangsmåte, og starter arbeidet nå selv om det ikke er endelig avklart hvor den framtidige veien skal gå. Statens vegvesen tar sikte på byggestart i 2018.

500 norske tunneler er dårlige

Opp mot 500 tunneler på de norske hovedveiene er i så dårlig stand at de ikke innfrir EUs nye krav til sikkerhet.

EU har gitt Norge frist for å utbedre tunnelene innen 2019.

Dette går blant annet på muligheten til å varsle via telefon ved en ulykke eller brann inne i en tunell.

Statens Vegvesen ønsker nå å bygge helt nye tunneller langs E6 i Sørfold og Hammarøy. De 16 tunnelene er ikke sikker nok. De er trange, mørke og har dårlig veidekke. Ny tunneller koster omlag fire milliarder kroner, men det er ikke satt av penger til dette fram til 2018.

Orienterte kommunestyret

I Sørfold kommunestyre denne uka orienterte Statens vegvesen om den videre framdriften.

Statens vegvesen er i gang med å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn. Her vurderes tre alternativer for framtidig vegløsning, heter det i ei pressemeldinga fra vegvesenet.

Ett alternativ er å bygge nye tunneler som i hovedsak går parallelt med de eksisterende, et annet alternativ er å bygge en 17 kilometer lang tunnel mellom Nordfjorden og Sørfjordmo, mens en tredje mulighet er å bygge bru over Leirfjorden og følge den gamle vegtraseen mellom Bonåsjøen og Mørsvikbotn.

Anbefalinger og høring

I november vil Statens vegvesen ha klar sin utredning med anbefalinger til regjeringa. En beslutning om valg av hovedalternativ kan ventes høsten 2015.

For å nå målet om byggestart i 2018, er det imidlertid nødvendig å starte arbeidet med regulering, grunnarbeid og prosjektering før regjeringas vedtak om hovedalternativ foreligger.

Smale tunneler i Sørfold. E6

SMALE OG MØRKE: Tunnelene i Sørfold

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Planlegger tre alternativer samtidig

Statens vegvesen vil starte forberedelser og reguleringsarbeid på alle alternativer for å spare tid. Når regjeringa har bestemt seg for hovedalternativ foreligger vil den videre planleggingen bare fortsette på hovedalternativet. Dette betyr at det i noen måneder vil bli planlegging for alle tre alternativer.

­– Vi mener dette kan forsvares ved at den totale planlegging og byggetid reduseres med ett til to år, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Kommunen positiv

Sørfold-ordfører Lars Evjenth er fornøyd med prosessen som nå er satt i gang, og er glad for at Statens vegvesen legger opp til en løsning med nye tunneler på E6 gjennom kommunen.

– Vi i Sørfold kommune skal gjøre vårt for å bidra til gode og raske planprosesser slik at prosjektet kan bli raskt realisert, sier Lars Evjenth i ei pressemelding fra Statens vegvesen.

"Nye E6 " sto ferdig i 1986

Det var et omfattende veiprosjekt som ble avsluttet da den nye E6 gjennom Sørfold sto ferdig i 1986.

Mens Sørfold fram til midten av 60-årene var en flaskehals på gamle riksvei 50, med ferja fra Røsvik til Bonåsjøen, skulle det med årene gå raskt å ta seg fram gjennom kommunen på E6.

Nå er Europavegen gjennom Sørfold igjen blitt ei stor utfordring for trafikantene. Tunnelene som ble bygd den gang fra 60-tallet og fram til begynnelsen på 80-tallet er utdaterte.

Nye E6 gjennom Sørfold

Alternativene for ny E6 gjennom Sørfold

Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen har vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.