Her kommer «Verdensarvporten»

I dette miljøet på Nes skal den ligge, den planlagte «Verdensarvporten». I juni faller dommen om Vega skal få sin storstue.

Nes brygge på Vega

PORTEN: Det er så å si på denne kaikanten på Nes Verdensarvporten er tenkt reist.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

To Søstre

VINNER: Bidraget fra Ekberg Lous, som vant arkitektkonkurransen.

Foto: Ekberg Lous

Nes er for lengst utpekt lokalt som sted for bygget. Arkitektkonkurranse er avholdt. Og nå er to år passert siden søknaden om penger til prosjektet ble sendt.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Optimister

– Vi hadde jo håpet på en avklaring for lenge siden. På den annen side har vi vært gjennom en positiv prosess i tiden som har gått, og vi er optimistiske, ja kanskje enda litt mer enn vi var helt i starten.

Dette sier Rita Johansen, daglig leder av Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, som ble stiftet i 2005 av Vega kommune, og som arbeider for å realisere bygget som har arbeidstittel «Verdensarvporten».

Stiftelsen, Vega kommune og Helgeland Museum har inne en søknad hos miljøverndepartementet og kulturdepartementet, om et tilskudd på 12 millioner kroner fra begge, og om 10 millioner fra fylkeskommunen. Mens Vega kommune skal bidra med resten innenfor en totalkostnad på 39 millioner kroner.

Måtte forandre

– Vi ble ganske snart bedt om å endre planene i den første søknaden. For eksempel var det først lagt opp til at Helgelandsmuseet skulle inn med flere utstillinger, noe som faller utenfor det som Staten kunne være med å betale for, forklarer Johansen.

Undervisning

– Vi ble raskt gjort oppmerksom på at Miljøverndepartementet (MD) ikke kunne bidra med midler til store utstillinger i museal regi, mens vi fikk støtte til ideene om å sette av lokaler til undervisning og verdensarvinformasjon, forklarer Johansen.

Rendyrket på verdensarv

– MD støtter et senter som skal være rendyrket på det som har med verdensarv å gjøre. Men Helgeland Museum søker samtidig støtte hos Kulturdepartementet til de utstillingene de planlegger i senteret, så dette kan ende godt for begge parter, understreker daglig leder i stiftelsen.

– Har styrket våre sjanser

Det har vært mange møter siden første søknad ble sendt, og Johansen mener de siden har vært gjennom en lærerik og positiv prosess. Og hun tror de har styrket sine sjanser til å få bygget reist på Nes.

Fersk utredning

Nå ligger en ny og fersk utredning om Norges verdensarvpolitikk på bordet, og i den inngår også den framtidige, statlige politikken for bygging av senter for verdensarven.

Etter at denne har vært på høring i vår, så skal Staten ta sin beslutning. Dette gjøres i juni i år, hvis alt går som planlagt.

Arkitekt-konkurranse

62 bidrag til løsning for verdensarvbygget på Vega kom inn til arkitektkonkurransen som i sin tid ble avholdt. Vinneren ble det svensk-norske Ekberg Lous Arkitekter, med bidraget ”To søstre”.

Men dette betyr ikke at det er de som får det endelige oppdraget.

– Vega kommune blir eier av bygget og har ikke tatt noen endelige beslutninger om utformingen av bygget, eller om hvem som skal få arkitektoppdraget, sier Johansen.