Hopp til innhold

Unikt naturreservat trues av gran

Grana er i ferd med å fortrenge vernet vegetasjon i Junkerdal naturreservat. Nå skal inntrengeren fjernes for å berge den unike vegetasjonen.

Granfelt øverst i Junkerdal

Den norske grana er i ferd med å fortrenge den unike og vernede vegetasjonen i Junkerdalen. Derfor skal grana nå fjernes.

Foto: Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre skal gå i gang med å fjerne flere tusen kubikk med gran fra Junkerdal Naturreservat i Saltdal kommune.

Den norske grana er i ferd med å fortrenge den unike og vernede vegetasjonen i reservatet. Derfor skal grana nå fjernes, forteller naturforvalter Hanne Etnestad i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.

– Det ene feltet er opp mot 100 år og de kan bli ganske store, og fortrenger annen vegetasjon i området.

Da står grana her og sprer seg og presser ut den vegetasjonen som er her allerede. Det er gammel bjørkeskog og furuskog oppe der som man ønsker å ta vare på. Gammel skog er viktig for det biologiske mangfoldet, insekter og dyreliv.

Hanne Etnestad

Hanne Etnestad, naturforvalter i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

Unik og sårbar flora

Den vernede vegetasjonen her er veldig spesiell og sårbar, også i europeisk sammenheng.

Å rusle i Junkerdalsura i Saltdal er nærmest som ei vandring gjennom en botanisk hage av villblomster, er det blitt skrevet. Den bratte sørvendte lia gir et drivhuslignende klima med en frodighet som man ikke skulle tro var mulig på disse breddegrader. Her finnes en blanding av sørlige varmekjære planter og tallrike fjellplanter.

Området er rikt på orkideer, blant annet finnes marisko flere steder og naturreservatet regnes som unikt i europeisk sammenheng, forteller Etnestad.

–Vi er i et kalkrikt område og det er en spesiell sammensetning av arter, både fjellarter og mer varmekjære arter som møtes her. Blant annet har vi orkideer som marisko.

Marisko

Marisko

Foto: Gunn Nyborg

Bekymret for grana

Derfor ser nasjonalparkstyret med bekymring på at vanlig, norsk gran fra omkringliggende plantefelt er i ferd med å fortrenge vernet vegetasjon flere steder.

– Det er litt store arealer i Junkerdalsura og det er det som gjør oss litt bekymret. Det er vel om lag 5000 kubikk kanskje, et areal på 420 dekar totalt med gran, sier Etnestad.

– Dette er ikke sitkagran eller såkalt pøbelgran?

– Nei, det er jo vanlig gran og det finnes jo mange plantefelt utenfor disse områdene, men innenfor reservatet er det jo ikke meningen at det skal være gran.

Problemer flere steder

Norge har i dag over 2000 naturreservater av forskjellig karakter og utstrekning.

Flere steder truer fremmede arter verneområder, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Eksempler kan være sitkagran, rynkerose og kjempespringfrø.

Seksjonsleder Liv Signe Nilsen i Klima- og Miljødepartementet skriver i en e-post til NRK at områder hvor gran ikke er naturlig er dette en regionalt fremmed art og derfor et problem. I tillegg til der trærne er plantet vil de med åra produsere kongler og frø som fører til spredning inn i nye områder.

Junkerdal