Normal

- Flere pasienter skal behandles

Helse Nords totale budsjett for 2010 ser ut til å bli 12,4 milliarder kroner. Sjefen for Nord-Norges største arbeidsplass er fornøyd.

Operasjon

NÅ SKAL DET SKJÆRES: 171 millioner mer til Helse Nord.

Foto: F.Destoc / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

Lars Vorland

Milliardsjefen: Lars Vorland

Foto: Helse Nord

- Dette fører til at vi kan behandle flere pasienter, sier administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

Han får 81 millioner for å rette opp skjevhetene som har vært mellom de regionale helseforetakene. Sykehusene får også 90 millioner til aktivitetsvekst. Totalt sett får altså Helse Nord 171 millioner i økte bevilgninger.

- Utjevningene er lavere enn vi ventet, og det forsvarer regjeringen med at vi blir færre folk i nord i sammenligning med sørpå, sier Vorland.

Han er også fornøyd med at de nå kan legge opp en buffer mot utgiftene som kommer når de tar i bruk i nye byggene de snart har ferdige.

Jens med sykehusgave

Ja til sykehusbygging i Bodø

Det nye Nordlandssykehuset i Bodø sett fra oven

Det nye Nordlandssykehuset i Bodø sett fra oven

Foto: Medplan AS Arkitekter

Nytt sykehus i Vesterålen skal koste ca. 800 millioner kroner totalt. Staten garanterer for en låneramme på til sammen 305 millioner kroner. I 2010 får Helse Nord låne 65 millioner kroner av dette.

- Nytt sykehus i Vesterålen skal vi få til. Men Nordlandssykehuset har fortsatt problemer med økonomien for å klare en så stor investering.

- Det er alfa og omega at Nordlandssykehuset får et regnskap i balanse, slik at de klarer både bygginga av nytt sykehus i Vesterålen og byggeprosjektet i Bodø, sier Vorland.

Får fart på "minisykehusene"

Geir-Ketil Hansen (SV) er mest opptatt av at det kommer penger til samhandlingsreformen, der flere "minisykehus" rundt om i distriktene skal behandle pasientene før de må på ordentlige sykehus.

- Det er øremerkede penger, 320 millioner totalt sett, som gjør kommunene i landsdelen klar til å overta arbeidsoppgaver. Det er mer penger til kommunehelsetjenesten, slik at de kan drive forebyggende arbeid og lette presset på sykehusene, sier Hansen til NRK.

Helse Nord får også fem millioner mer til rusomsorg enn i år.

– Med årets økning på 1 452 millioner kroner har sykehusøkonomien hatt en reell vekst på 8,3 milliarder kroner siden den rødgrønne regjeringen overtok. Dette har bidratt til at langt flere pasienter får behandling, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

- Helsekøene vil øke

Eldreomsorgen blir ikke bedre og helsekøene kommer ikke til å gå ned med regjeringens budsjett, sier leder av helsekomiteen, Bent Høie (H).

- Pasientene vil fortsatt oppleve økende helsekøer og lang ventetid for behandling med Stoltenberg-regjeringens helsebudsjett, sier Bent Høie, Høyres helsepolitiske talsmann og leder av helsekomiteen på Stortinget.

Høie mener den rødgrønne regjeringen har utviklet en klassedelt helsetjeneste, der bare de som har god råd kan kjøpe seg forbi helsekøen og få behandling i private sykehus.

- Høyre vil la flere pasienter få behandling i private sykehus for statens regning, slik at alle kan få rask og likeverdig helsehjelp, uttaler Høie.