NRK Meny
Normal

Helse Nord får ros etter skandale

Krisehåndteringsekspert roser Helse Nord for taklingen av operasjonsskandalen ved Nordlandssykehuset.

Lerø krise

GOD KRISEHÅNDTERING: Krisehåndteringseksper Magne Lerø berømmer Helse Nord for at de tok raskt tak i operasjonsskandalen på Nordlandssykehuset i Bodø.

Foto: NRK

Krisehåndteringsekspert Magne Lerø og Redaktør i "Ukeavisen Ledelse", berømmer Helse Nord for at de tok raskt tak i krisen etter operasjonsskandalen ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– De hadde jo en lignende sak ved sykhuset i Bærum, der synes jeg ledelsen brukte for lang tid nettopp på å ta grep, men her tror jeg nå det er tatt et grep, som gjør at man kan slå fast at tingene er som vi forventer de skal være ved Nordlandssykehuset, sier Lerø.

– Bør berømmes

En klinikksjef måtte gå fra sin stilling, etter at to kirurger ved sykehuset i Bodø utførte operasjoner de ikke hadde lov til og fjernet friske organer på pasienter.

De to kirurgene ble etter de siste dagers medieoppslag tatt ut av operasjonssalen, og mandag kom Nordlandssykehuset og Helse Nord fram til at disse heller ikke skal ha noe med pasienter å gjøre. Kirurgene har istedetfor fått administrative oppgaver.

Magne Lerø

ROSER HELSE NORD: Krisehåndteringsekspert mener ledelsen ved helseforetaket kunne taklet krisen mye dårligere enn de gjorde.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Magne Lerø mener denne raske prosessen hindrer at folket vender ryggen til sykehuset.

– Ledelsen bør berømmes for at de raskt tar tak i tingene, men det aller viktigste er at befolkningen skal være sikre på at her har de et sykehus som leverer som de skal, fortsetter Lerø.

Sykehusene har folkets tillit

En nyere undersøkelse viser at folk flest har tillit til fagmiljøene de møter som
pasienter, enten det er sykehus, leger eller apotek. Og sykehusene scorer høyt, til tross for den siste tidens mange skandaleoppslag.

46 prosent av de spurte har stor eller svært stor tillit til sykehusene. Bare 5 prosent har liten eller svært liten tillit, ifølge Apotekbarometeret. Undersøkelsen gjøres hvert halvår av TNS Gallup på oppdrag fra Apotekforeningen.

Geir Ketil Hansen

HAR FORTSATT TILLIT: Stortingspolitiker og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Geir Ketil Hansen har fortsatt tillit til sykehuset.

Foto: , Sigurdsøn, Bjørn

– Etter de siste månedenes medieoppslag om ventelisterot og pasientskandaler kunne man kanskje forventet et markert fall. Men når tilliten til en bransje eller virksomhet er høy fra før, gir det et godt vern mot omdømmekriser, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard i TNS Gallup.

Men det er viktig å påpeke at denne undersøkelsen er gjort før den siste sykehusskandalen med feilbehandlinger ved Nordlandssykehuset, som ble kjent i helgen.

Har politikernes tillit

Hverken stortingspolitiker Kenneth Svendsen fra FrP eller stortingspolitiker Geir Ketil Hansen er redd for at folk vil velge å legge seg inn på sykehuse utenfor fylket. Hansen som også er medlem av Helse- og omsorgskomiteen, ser fram mot Helsetilsynets gransking av saken.

– Jeg håper at når helsetilsynet rapport nå foreligger, at vi får på bordet hvor feilen har skjedd og oppstått, og at vi får på plass systemer også ved Nordlandssykehuset som skal hindre at slike ting gjentar seg, sier Hansen.