Hopp til innhold

Bataljonens fortelling: – Historiebøkene må skrives om

Soldatene i Helgelandsbataljonen skulle sabotere for tyskerne, men den beskjeden fikk de aldri.

Det er takket være Dag Skogheims arbeid og kontakten med de østerrikske bergjegerne etter krigen som har gjort at disse historiene er dokumentert.

Dag Skogheim har engasjert seg i arbeidet med å få skrevet ned historien til Helgelandsbataljonen.

Helgelandsbataljonen skulle stoppe det tyske felttoget som var på vei gjennom Nordland våren 1940. Det fikk de ikke bataljonen på åtte hundre menn muligheten til, noe Dag Skogheim mener ble feilbegrunnet.

– Det blir hevdet at de ikke tålte den psykiske påkjenningen, noe som er langt fra sannheten, forteller Skogheim.

Kommunikasjonsstopp

Selv hevder Skogheim at bataljonen var forberedt på alle situasjoner, og at oppdraget om å sprenge bruer og hindre fienden i å rykke frem ikke var noe problem for soldatene.

– Problemet var at de ikke fikk noen ordre, alt var et evig kaos og en stor fiasko, forteller han.

Ordrene om hvordan bataljonen skulle stoppe fienden ble sendt ut, likevel ble ikke soldatene satt i aksjon.

– Ordrene stoppet opp hos den tyskvennlige bataljonssjefen, hevder Skogheim.

Stemplet som syke

Helgelandsbataljonen gikk i oppløsning da de ikke mottok oppdrag, og bataljonen kapitulerte. Undersøkelseskommisjonen hevdet at bataljonen ikke tålte den psykiske påkjenningen.

– Jeg blir så forbitret når jeg tenker på beskyldningene, det er bare nonsens at de ikke tålte det, sier Skogheim.

Skogheim mener bataljonen bør få mer oppmerksomhet i historiebøkene, da deres fortelling fra Våren 1940 ikke kommer godt nok frem.

– Det er på tide at man får denne delen med i historiebøkene også, sier han.

Dag Skogheim

Dag Skogheims arbeid og kontakten med de østerriske bergjegerne etter krigen har gjort til at de har fått dokumentert mer.

Foto: Håkon Jacobsen

Dokumenterer historien

Skogheims arbeid, og kontakten han har hatt med de østerrikske soldatene etter krigen, har fått fortellingen om bataljonen nedskrevet. Forfatteren har likevel møtt motstand for kontakten han holdt med bergjegerne som kjempet på tysk side.

– I alle år har jeg fått kritikk for dette, for slike vennskap skulle man ikke ha, selv om krigen var over, forteller han oppgitt.

Dag Skogheim

Dag Skogheim har møtt kritikk for sin kontakt med de tidligere østerriske soldatene.

Foto: Håkon Jacobsen